Kako bi unaprijedili kvalitetu i količinu podataka o političarima u Wikidata te omogućili učinkovito korištenje tih podataka od strane istraživača, novinara i svih onih koji se bave političkom odgovornošću, Code for Croatia i Gong se pridružuju ovogodišnjem Global Legislative Openness Week (GLOW – Globalni tjedan otvorenosti zakonodavne vlasti). Na koja sve važna pitanja se mogu dobiti odgovori ako postoje konzistentni i strukturirani podaci?

Na hack night radionici koja je održana u prostorijama Gonga u subotu 25.11.2017. u WikiData unesene su strukturirane i provjerene informacije o zastupnicima aktualnog saziva Hrvatskog sabora. Time smo doprinijeli prikupljanju otvorenih podataka o političarima u cijelom svijetu. Rezultate možete pogledati na WikiData.

GLOW je internacionalni događaj, a o kojem više informacija možete pročitati na blogu, s radionicama koje se događaju u raznim država.

Izvor: gong.hr