Ana Maria  Krim karta Objave u medijima

PROGRAMIRAJ ZA HRVATSKU I HOLLABACK CROATIA POKRENULI PROJEKT KRIM KARTE

Na proljeće 2015. godine dvije su neformalne inicijative odlučile udružiti snage u postizanju što veće transparentnosti rada tijela državne i javne uprave. HrOpen ekspertna skupina Programiraj za Hrvatsku (Code for Croatia) i hrvatski ogranak globalne inicijative HollaBack odlučili su se na projekt kojemu je glavni cilj informirati javnost o kretanju statističkih pokazatelja stope kriminaliteta u Republici Hrvatskoj.

Po završetku projekta, građani će na internetskim stranicama projekta moći pregledavati kretanje kriminaliteta u njihovom gradu kroz intuitivni prikaz na karti u internetskom pregledniku. Podaci korišteni za prikaz bit će sastavljeni od statističkih podataka o pozivima i očevidima policije dobiveni od MUP-a korištenjem prava na pristup informacijama putem platforme za pravo na pristup informacijama Imamo pravo znati.

Pročitaj cijeli članak na www.voxfeminae.net…Objavljeno