Miroslav Pravo na pristup informacijama Update #9

ImamoPravoZnati.org apelira na sve zainteresirane:

Koliko nas koštaju službena putovanja ministara?

Iako građani imaju pravo znati kako se troši novac iz državnog proračuna, troškovi službenih putovanja hrvatskih ministara i ministrica nisu poznati i ne objavljuju se proaktivno. Kako bi se saznali ti troškovi u posljednja tri mandata Vlade, te kako bi se potaknulo aktualnu i sve buduće Vlade da to proaktivno objavljuju, Programiraj za Hrvatsku i GONG pozivaju sve zainteresirane da se uključe u kampanju slanjem zahtjeva za pristup informacijama o putnim troškovima barem jednog ministra/ministrice.

više…

Vladimir Biciklističke nesreće Update #3

Preliminarna analiza policijskih vijesti za 2016. godinu s probnim kodovima za klasificiranje vijesti ovdje. Nažalost, u 2016. nijedna policijska vijest o biciklističkim prometnim nesrećama ne sadrži podatak o svjetlima. Vjerojatno bi crne kronike regionalnih novina dale više podataka. Evidentirano je 30-ak nesreća s teško stradalima i 3 s poginulima, od čega ukupno 12 u vrijeme mraka.

Istu analizu napraviti za 2012-2015. Ručno ili automatizirano ako se može.

Vladimir Biciklističke nesreće Update #2

Filip je izradio scrapera za dnevne vijesti svih policijskih uprava: o prometnim nesrećama, krađama, kaznenim djelima i ostalim događajima. Od ukupno 186.000 izvještaja (za razdoblje 2009-2016), njih 9600 sadrži neki oblik riječi "bicikl". Ima tu i krađa bicikala i biciklističkih evenata i svašta nešto … sada treba pametnije filtrirati. Tablica ovdje.

Miroslav Biciklističke nesreće Update #1

Zbog manjka tehničkog osoblja vještog u screjpanju, na datathonu nije napravljen scraper, nego smo se zadržali na pročišćavanju, analizi i vizualizaciji ranije dostupnih datasetova koje je prikupila policija. Dio tima za PR proveo je pozadinsko istraživanje i prikazao kontekst biciklističkog prometa i nesreća u Hrvatskoj u sjajnoj prezentaciji.

Iščitavanjem i analizom od ranije dostupnih podataka, pokazala se opravdanost fokusa na projekt: iako se noću događa svega 20-ak posto nesreća s biciklima, čak oko 50% vozača bicikala u analiziranom razdoblju 2012-2014 poginulo je upravo noću. Očita je znatna nadzastupljenost noćnih pogibanja i potrebno je provesti detaljnije analize uzroka tih nesreća, prema inicijalnom prijedlogu.

Postotak izvršenosti: 25% (dokazana je potreba i opravdanost projekta).

Sljedeći koraci: izrada scrapera, dokumentiranje postupka i prikupljanje podataka (50%). Obrada, pročišćavanje i unos screjpanih podataka: (75%). Analiza, vizualizacija, dokumentacija i objava (100%).

Miroslav CodeForCroatia.org Update #6

Stranica je updejtana:

 • dodana je podrška za dedicirani kanal po projektu (hvala Chrisu)
 • dodana je podrška za Meetup kalendar nadolazećih sastanaka
 • dodana je podrška za checkin na Meetup sastanak

Miroslav Infrastrukturni projekti u gradu Zagrebu Update #1

Administrative boundaries

Kvartovi u gradu Zagrebu, "administrative level = 9"

Administrativne granice kvartova u Zagrebu mogu se skinuti s OpenStreetMapa:

Use Overpass API with the expression

(
 relation
  ["boundary"="administrative"]
  ["admin_level"="9"]

 ({{bbox}}) /* this is auto-completed with the
       current map view coordinates. */

);
/*added by auto repair*/
(._;>;);
/*end of auto repair*/
out;

See http://overpass-turbo.eu/s/dO

Miroslav Status akcijskog plana POV-a Update #1

Transparentnost vlasti omogućava građanima u demokracijama da nadziru rad Vlade, te ima preventivan učinak na suzbijanje korupcije i drugih zlouporaba. Otvorena i transparentna Vlada omogućava razmjenu informacija, što pomaže stvaranju novog znanja te društvenog i ekonomskog napretka.

Akcijski plan za razdoblje od 2014. do 2016. godine usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 10. srpnja 2014. godine. Sukladno obavezama koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (POV), bilo je potrebno izraditi samoprocjenu o provedbi Akcijskog plana te je u zadanom roku dostaviti Upravnom odboru POV-a kako bi se Izvješće dostavilo na neovisnu procjenu međunarodnom ekspertnom panelu te učinilo dostupnim svim državama sudionicama inicijative te zainteresiranoj globalnoj javnosti.

U skladu s načelima i principima Partnerstva za otvorenu vlast važno je napredak provedbe objaviti i na način na koji je on vidljiv i koristan građanima, udrugama, stručnjacima i drugim zainteresiranim dionicima. Iz tog razloga na ovim stranicama donosimo prikaz provedbe Akcijskog plana kao i kontakte odgovornih osoba za svaku od aktivnosti. Podatke o provedbi Akcijskog plana ažurirati ćemo kvartalno te one sadrže samoprocjenu nositelja aktivnosti o mjeri u kojoj je aktivnost provedena kao i podatak je li provedena u zadanom roku.

Web: otvorenavlada.gov.hr

Github repo: codeforcroatia/otvorenavlada.gov.hr

Vijest: vlada.gov.hr

Miroslav Inicijativa za podršku izbjeglicama Dobrodošli Update #1

Portal za koordinaciju humanitarnih aktivnosti i dionika - Refugees Coordination Croatia - RCC.Welcome.CMS.hr azuriran je s novim modulom "Border Crossings" kojeg mozete naci u izborniku pod more > Transportation.

Border Crossings modul sadrzi sljedece funkcionalnosti:

 • dodavanje novih granicnih prijelaza (2 po prijelazu, s jedne i druge strane granice) (screenshot)

 • oznacavanje statusa granicnog prijelaza (open, restricted, closed)

 • dodavanje kontrolnih tocaka na prijelazu (screenshot)

 • prikaz granicnih prijelaza i statusa na karti (screenshot)

 • koristenje warehaousea za registraciju robe na zalihama

 • dostupno samo registriranim korisnicima i organizacijama

Miroslav Indeks otvorenih podataka hrvatskih gradova Update #5

Cenzus otvorenosti hrvatskih gradova sada je preveden na hrvatski!

Live: http://hr-city.census.okfn.org

Pridonijeti prijevodu možete putem Transifexa, projekti

Otvorenost Hrvatskih gradova možete ocjeniti putem ovog linka odgovarajući na dana pitanja putem obrasca:

 • Grad Zagreb kliknite na tipku Predložite izmjene / Podnesite informacije

Miroslav Upitnik o otvorenim podacima za kandidate Update #2

Obraćamo vam se kao aktivnim članovima ekspertne skupine Programiraj za Hrvatsku. Predizborni zahtjevi pokazali su se kao koristan alat za prikazivanje zagovaračkih napora i povećanje vidljivosti želja građana u javnosti.

Na pragu nove izborne kampanje pred parlamentarne izbore zakazane za 8. studenog 2015. godine, obraćam vam se s prijedlogom da pripremimo novi skup relevantnih pitanja za kandidate na temu transparentnosti u smislu otvorenih podataka i otvorenih sustava.

Svima nam je zasigurno jasno da su ovi izbori jako važni te da ćemo se najvjerojatnije morati još snažnije zalagati ako ne i boriti za očuvanje i veću otvorenost političara.

Stoga vas sve molim da NAJKASNIJE do ponedjeljka 19. listopada 2015. godine u 21h pošaljete svoje nove prijedloge kao i komentare na već postojeća pitanja putem Google Docsa.

Na ovom Google Docs linku možete pročitati postojeća pitanja, napisati svoje dojmove kao i prijedloge na pitanja unošenjem komentara (tipka "Comments" na Google Docs). Sve komentare pristigle najkasnije do 19.10.2015. u 21h biti će uzeti u obzir kod slanja pitanja stranačkim kandidatima 2015.

Komentare pristigle nakon tog roka uzimati će se za buduće izbore jer je ovo skup pitanja koja evolviraju.

Miroslav CodeForCroatia.org Update #3

Internetska stranica CodeForCroatia.org upgrejdana je s Laddr v1 koda na Laddr v2 koji koristi Bootstrap v3. Ima jos mjesta poboljsanju u dizajnu, pa neka se zainteresirani jave.

Miroslav Repozitorij otvorenih podataka Update #2

Novi skupovi podataka (registri) koje smo dobili putem PPI zahtjeva dodani su na datasets-hr:

Datasets 2015

 • Popis dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj
 • Popis osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj
 • Karta projekata na kojoj su prikazani projekti koji se provode na lokalnoj i regionalnoj razini, a financirani su u okviru operativnih programa Regionalna konkurentnost, Promet, Zaštita okoliša i Jačanje ljudskih potencijala u razdoblju 2007.-2013.
 • Registar društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
 • Registar ovlaštenih aktuara
 • Registar stambenih štedionice koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju
 • Registar posrednika u osiguranju
 • Registar društva za zastupanje u osiguranju
 • Registar obrta za zastupanje u osiguranju
 • Registar banke koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju
 • Funkcije u tijelima javne vlasti - imenik
 • Funkcije u tijelima javne vlasti - klasifikacije
 • Popis dužnosnika u RH
 • Popis turističkih zajednica u RH
 • Provedene kontrole goriva u 2014. godini

Miroslav Otvorene karte Update #2

Knjižnice Grada Zagreba

Imovina Grada Zagreba (nepotpuno)

Miroslav Otvorene karte Update #1

Treba napraviti scraper koji će prikupiti javno objavljene podatke na portalu imovine Grada Zagreba:

Na Lotus Notes web stranici možemo pronaći podatake:

 • stanovi

 • poslovni prostor

 • zemljista.

Stanovi podijeljeni na:

 • ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI TEMELJEM ČLANKA 30. I 31. ZAKONA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 5. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 6. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE

 • PRIVREMENA KORIŠTENJA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE LISTA REDA PRVENSTVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 7 C. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • KORISNICI STANOVA BEZ VALJANE PRAVNE OSNOVE

 • NAJMOPRIMCI JAVNO NAJAMNIH STANOVA

 • NAJMOPRIMCI TEMELJEM ČLANKA 7.A ODLUKE O NAJMU STANOVA

Podatkovni set za stanove sadrzi informacije kako stoji na internetu: Najmoprimac, Adresa, Površina, Gradska četvrt, Napomena

Podatkovni set za poslovni prostori sadrzi informacije kako stoji na internetu: Ulica, Površina m2, Vrsta, Naziv korisnika, Način korištenja

Zemljista podjeljeni na:

 • ZAKUPNIK - UGOVORI TEMELJEM ZAKLJUČKA GRADONAČELNIKA

Podatkovni set za zemljista sadrzi informacije kako stoji na internetu: Zakupnik, Katastarska općina, Katastarska čestica, Površina, Namjena, Napomena

Miroslav Javni prijevoz u realnom vremenu Update #4

Održali smo sastanak sa ZET-om na temu objavljivanja podataka o javnom prijevozu Grada Zagreba u realnom vremenu:

 • petak, 17. listopada 2014
 • srijeda, 29. listopada 2014

ZET je obećao i trenutno rade na ostvarivanju pristupa podacima o javnom prijevozu u skoro pa u realnom vremenu.

Možete nas kontaktirati direktno za više informacija o tim sastancima.

Miroslav Upitnik o otvorenim podacima za kandidate Update #1

U tijeku je komentiranje i sastavljanje pitanja za kandidate na predsjedničkim izborima 2014. Datum izbora je 28.12.2014.

Na ovom Google Docs linku možete pročitati pitanja, napisati svoje dojmove kao i prijedloge na pitanja unošenjem komentara (tipka "Comments" na Google Docs). Sve komentare pristigle najkasnije do 17.12.2014. biti će uzeti u obzir kod slanja pitanja predsjedničkim kandidatima 2014. Komentare pristigle nakon tog roka razmotriti ćemo za buduće izbore.

Miroslav Javni prijevoz u realnom vremenu Update #2

Pisali smo u ZET da nam se ocituju u vezi ZET-ovih planova u objavljivanju podataka o trenutnoj poziciji (lokaciji) vozila javnog prijevoza. Evo odgovor koji smo dobili:

On 07.05.2014 12:43, Goran K. wrote:

Poštovani!

Željeli bismo naglasiti da se slažemo s Vašim razmišljanjima, u dijelu koji se odnosi na atraktivnost ove vrste informacija za građane.

Postoje razmišljanja i prijedlozi da ZET, uz pomoć tvrtke vlasnika sučelja (interface-a) prema web-u, razvije mobilnu aplikaciju putem koje bi građani mogli na raznovrsnim mobilnim uređajima primati informacije o odlascima vozila s pojedinih stajališta ZET-ove prometne mreže, svojevrsni mobilni pandan displaya na našim stajalištima, ali s neusporedivo većim mogućnostima.

Prema informacijama kojima raspolažemo, autori aplikacije koja se nedavno pojavila, neovlašteno su koristili izvor informacija od drugog pravnog subjekta s kojim je ZET surađivao na implementaciji sustava nadzora, odnosno uz čiju asistenciju sustav i radi. Taj izvor informacija nije u nadležnosti ZET-a.

Ubrzo nakon što je aplikacija postala dostupna široj javnosti, zabilježeno je opterećenje poslužitelja koji sustav koristi, a u postojećoj konfiguraciji nije predviđen za takvu namjenu, što je narušavalo njegov rad.

Naime, tehnički resursi kojima raspolažemo ne dozvoljavaju distribuciju podataka prema vanjskim korisnicima, odnosno veći broj "ulazaka" na poslužitelj od onog predviđenog ugrožava funkcioniranje sustava te ga izlaže sigurnosnim rizicima.

Iz tog je razloga tvrtka koja održava sustav povećala razinu sigurnosti i onemogućila pristup neovlaštenim aplikacijama.

Nadalje, ZET je vlasnik informacija, ali ne i protokola kojim su se informacije distribuirale vanjskim korisnicima.

Kada za to budu ispunjeni preduvjeti, ZET će svojim putnicima zasigurno ponuditi korisne i praktične informacijske alate kojima će prijevoznu uslugu učiniti još kvalitetnijom u smislu planiranja putovanja, na čemu intenzivno radimo.

Međutim, učinit ćemo to na legalan način i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, odvajajući informacije od javnog značaja od osobnih podataka do kojih se, bez našeg ranijeg saznanja dopiralo.

S poštovanjem!

Za Ured za odnose s javnošću,

Goran K.,

Zagrebački holding d.o.o.,

Podružnica ZET,

Ozaljska 105, 10 000 Zagreb

@Filip,

Hvala na info!

Posalji mi mail da te ukljucim u email prepisku na ovu temu. Moj mail ces pronaci u profilu nakon sto se ulogiras.

Takodjer i svi ostali zainteresirani na ovu temu.

Filip Javni prijevoz u realnom vremenu Update #1

Jučer sam kontaktirao Google i upitao postoji li mogucnost mene kao korisnika ZET usluga a koristeći se isključivo javno dostupnim informacijama kao raspored tramvaja i autobusa sudjelovati u izradi publici transita na Google mapama dodajući vozne redove pojedinih linija kao i koordinate i nazive stanica. Ovo je odgovor:

Hello Filip,

Thank you for your interest in Google Transit and writing to us.

In regard to your query, we want to make you aware of the process that is followed in order to make an agency's data available to end-users on Google Maps. It starts with an agency requesting us to display their routes on Maps. Therefore, if you want to see ZET's data on Maps, please write to the agency and encourage them to join Google Transit. A rider's voice is always important to transit agencies. We can make an agency's public network data information available on Maps on the basis of route information provided by the Transit agency only.

Additionally, please know that we are working on improving the coverage of Europe area on Maps, and we anticipate to include ZET's data as well.

We appreciate you for taking out time to write to us and share your input.

Best regards,

Kanika The Google Transit Team

Iz navedenog se da zaključiti da Google nije zaprimio još niti jedan mail suradnje od ZETa i da su lagali javost da surađuju sa Google u vrijeme kada je ZETcheck bio aktualan.

Miroslav CodeForCroatia.org Update #2

S novim updejtom Laddr podrzava gettext te je sada CodeForCroatia dostupan i na engleskom jeziku a takodjer je dodana nova funkcionalnost - mogucnost shareanja "buzza" tj press clippinga za odredjeni projekt kako biste vijest podijelili i s ostalim clanovima. Sad hakirajmo za bolji grad!