Miroslav (Administrator) Otvorene karte Novost #1

Treba napraviti scraper koji će prikupiti javno objavljene podatke na portalu imovine Grada Zagreba:

Na Lotus Notes web stranici možemo pronaći podatake:

 • stanovi

 • poslovni prostor

 • zemljista.

Stanovi podijeljeni na:

 • ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI TEMELJEM ČLANKA 30. I 31. ZAKONA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 5. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 6. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • NAJMOPRIMCI STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE

 • PRIVREMENA KORIŠTENJA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE LISTA REDA PRVENSTVA

 • NAJMOPRIMCI - OSNOV DODJELE ČLANAK 7 C. PRAVILNIKA O NAJMU STANOVA

 • KORISNICI STANOVA BEZ VALJANE PRAVNE OSNOVE

 • NAJMOPRIMCI JAVNO NAJAMNIH STANOVA

 • NAJMOPRIMCI TEMELJEM ČLANKA 7.A ODLUKE O NAJMU STANOVA

Podatkovni set za stanove sadrzi informacije kako stoji na internetu: Najmoprimac, Adresa, Površina, Gradska četvrt, Napomena

Podatkovni set za poslovni prostori sadrzi informacije kako stoji na internetu: Ulica, Površina m2, Vrsta, Naziv korisnika, Način korištenja

Zemljista podjeljeni na:

 • ZAKUPNIK - UGOVORI TEMELJEM ZAKLJUČKA GRADONAČELNIKA

Podatkovni set za zemljista sadrzi informacije kako stoji na internetu: Zakupnik, Katastarska općina, Katastarska čestica, Površina, Namjena, Napomena