Miroslav (Administrator) Status akcijskog plana POV-a Novost #1

Transparentnost vlasti omogućava građanima u demokracijama da nadziru rad Vlade, te ima preventivan učinak na suzbijanje korupcije i drugih zlouporaba. Otvorena i transparentna Vlada omogućava razmjenu informacija, što pomaže stvaranju novog znanja te društvenog i ekonomskog napretka.

Akcijski plan za razdoblje od 2014. do 2016. godine usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 10. srpnja 2014. godine. Sukladno obavezama koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (POV), bilo je potrebno izraditi samoprocjenu o provedbi Akcijskog plana te je u zadanom roku dostaviti Upravnom odboru POV-a kako bi se Izvješće dostavilo na neovisnu procjenu međunarodnom ekspertnom panelu te učinilo dostupnim svim državama sudionicama inicijative te zainteresiranoj globalnoj javnosti.

U skladu s načelima i principima Partnerstva za otvorenu vlast važno je napredak provedbe objaviti i na način na koji je on vidljiv i koristan građanima, udrugama, stručnjacima i drugim zainteresiranim dionicima. Iz tog razloga na ovim stranicama donosimo prikaz provedbe Akcijskog plana kao i kontakte odgovornih osoba za svaku od aktivnosti. Podatke o provedbi Akcijskog plana ažurirati ćemo kvartalno te one sadrže samoprocjenu nositelja aktivnosti o mjeri u kojoj je aktivnost provedena kao i podatak je li provedena u zadanom roku.

Web: otvorenavlada.gov.hr

Github repo: codeforcroatia/otvorenavlada.gov.hr

Vijest: vlada.gov.hr