Faza

Maintaining

Opis projekta

Uvod

Uslijed humanitarne krize uzrokovane dolaskom izbjeglica i ekonomskih migranata na svima nama je osmislimo kako možemo doprinijeti. U tom smislu, u organizaciji ekspertne skupine Code for Croatia, developeri su osmislili i izgradili sustav za komuniciranje informacija o pomoći izbjeglicama. S obzirom na veliku količinu informacija, te brzinu njihove izmjene potrebno je uspostaviti centralno mjesto za sakupljanje informacija kao I za njihovo strukturirano I čitljivo predstavljanje javnosti. Iako su društvene mreže odigrale važnu ulogu u motivaciji ljudi i ad hoc inicijativama veliki broj pojedinaca i udruga koja direktno rade s izbjeglicama preopterećeni su (vrlo često identičnim) upitima a samim time i usporeni u svom radu. Kako bi se njima olakšalo i građanima pomoglo u usmjeravanju donacija i pomoći koju žele pružiti, okupili s jedne strane volonteri koji imaju tehnička znanja i vještine da osmisle nove i pomognu u doradi postojećih ideja za alate za komuniciranje, a s druge strane grupa volontera koja će pomoći u administriranju stranice, okupljanju i prilagodbi informacija za objavljivanje te prevođenju.

O inicijativi

Inicijativa za podršku izbjeglicama „"Dobrodošli" okuplja pojedince i organizacije civilnog društva s ciljem pružanja podrške izbjeglicama na terenu, ali i vršenja političkog pritiska na institucije Republike Hrvatske i Europske unije radi promjene restriktivnih migracijskih politika.

Inicijativa okuplja više od 40 organizacija civilnog društva i preko 400 volontera koji svakodnevno na terenu pružaju podršku izbjeglicama – od humanitarne pomoći, koordinacije s lokalnim organizacijama, kao i pružanja informacija izbjeglicama o aktualnim procedurama ulaska i izlaska iz Hrvatske. Također, na terenu djeluje u koordinaciji s Hrvatskim crvenim križem, Koordinacijom za azil, kao i institucijama. Dodatno, radi što bolje komunikacije s javnošću objavljena je i web stranica – welcome.cms.hr – na kojoj će se ažurirati vijesti s terena i objavljivati korisne informacije za izbjeglice, poput voznih redova ili rječnika.

Republika Hrvatska se treba snažno založiti za hitno usuglašavanje pozicija na razini EU te politički dogovor unutar UN-a oko zajedničkog pristupa zaustavljanja rata u Siriji. Stoga, od Vlade RH Inicijativa očekuje da preuzme političku inicijativu i založi se za iznalaženje održivijih i primjerenijih rješenja izbjegličke krize, temeljenih na međunarodnom humanitarnom pravu, zaštiti ljudskih prava, međudržavnoj suradnji i solidarnosti. Cijelo Nacionalno stajalište u sjeni o politici EU spram izbjegličke krize povodom izvanrednog EU summita koji će se održati 23. rujna 2015., koje je upućeno Vladi RH dostupno je ovdje.

English

"Welcome" initiative gathers individuals and civil society organizations with the aim to support refugees on the ground, but also to make political pressure on the Croatian and EU institutions to change restrictive migration policies.

Initiative gathers more than 40 civil society organizations and more than 400 volunteers who give support to the refugees on the ground on everydaybasis – from humanitarian support and coordination with local organizations, but also providing information to refugees about current procedures regarding entering and leaving Croatia. On the ground, initiative is also working in coordination with Croatian Red Cross, the Coordination for asylum and institutions as well. In addition to that, because of better communication with the public, the web page was also published – welcome.cms.hr – which will display news from the ground and publish useful information for refugees, for example transport timetables or dictionaries.

The Republic of Croatia needs to strongly advocate urgen tharmonization of positions on EU level and political agreement in the UN for common approach to stop the war in Syria. Because of that, the initiative is expecting from the Croatian government to take the political initiative and to advocate finding sustainable and adequat esolutions for refugee crisis, which are based on international humanitarian law, protection of human rights, intergovernmental cooperation and solidarity. The whole National Shadow Observation – document about the EU policies on refugee crisis which was published before the emergency EU summit on 23rd of September and which was sent to Croatian government, is available here.

Kako možeš pridonijeti

Možeš pomoći svojim znanjem i vještinama. Trebamo pomoć:

A. Centralni info portal za javnost - Wordpress portal

 • autor za unos sadržaja (hrvatski, engleski, njemački, arapski jezici)
 • administrator Wordpress portala
 • dizajn Wordpress portala
 • integracija Wordpressa s ostalim vanjskim servisima i uslugama
 • automatiziranje onoga što volonteri ručno rade
 • koordinacija dionika na Wordpress portalu

B. Portal za koordinaciju humanitarnih aktivnosti i dionika

C. Karta za dojavu novih informacija

D. Aplikacija za pronalazak izgubljenih članova obitelji

Resursi

Alati za bolju komunikaciju informacija o izbjegličkoj krizi:

A. Centralni info portal za javnost - Wordpress portal - Welcome.CMS.hr

B. Portal za koordinaciju humanitarnih aktivnosti i dionika - Refugees Coordination Croatia - RCC.Welcome.CMS.hr

Sahana Eden is an Open Source Humanitarian Platform which can be used to provide solutions for Disaster Management, Development, and Environmental Management sectors.

C. Karta za dojavu novih informacija - Refugees Maps - Maps.Welcome.CMS.hr

D. Aplikacija za pronalazak izgubljenih članova obitelji - Find.Welcome.CMS.hr

Imenovanje i zahvala

A. Wordpress

The license under which the WordPress software is released is the GPLv2 (or later) from the Free Software Foundation. A copy of the license is included with every copy of WordPress, but you can also read the text of the license here.

B. Sahana Eden

This software is distributed under the MIT License: http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php Copyright:(c) 2009-2014 Sahana Software Foundation

C. Ushahidi

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. Copyright (C) 2013 Ushahidi

D. Sahana Vesuvius

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Aktivnost na projektu

Novost #1

Portal za koordinaciju humanitarnih aktivnosti i dionika - Refugees Coordination Croatia - RCC.Welcome.CMS.hr azuriran je s novim modulom "Border Crossings" kojeg mozete naci u izborniku pod more > Transportation.

Border Crossings modul sadrzi sljedece funkcionalnosti:

 • dodavanje novih granicnih prijelaza (2 po prijelazu, s jedne i druge strane granice) (screenshot)

 • oznacavanje statusa granicnog prijelaza (open, restricted, closed)

 • dodavanje kontrolnih tocaka na prijelazu (screenshot)

 • prikaz granicnih prijelaza i statusa na karti (screenshot)

 • koristenje warehaousea za registraciju robe na zalihama

 • dostupno samo registriranim korisnicima i organizacijama

How Europe's charities have responded to the refugee crisis

Communications have also proved crucial for local NGOs working in migration and asylum, as they have been the focus point for queries from other organisations. “We have the trust of other NGOs because in the last ten years we campaigned to inform others on these topics,” says Julija Kranjec of the Centre for Peace Studies (CMS) in Zagreb, Croatia. “Topics of asylum and migration were not mainstream before: they were really marginalised.”

Pročitaj cijeli članak na www.theguardian.com…Objavljeno