Miroslav (Administrator) Inicijativa za podršku izbjeglicama Dobrodošli Novost #1

Portal za koordinaciju humanitarnih aktivnosti i dionika - Refugees Coordination Croatia - RCC.Welcome.CMS.hr azuriran je s novim modulom "Border Crossings" kojeg mozete naci u izborniku pod more > Transportation.

Border Crossings modul sadrzi sljedece funkcionalnosti:

  • dodavanje novih granicnih prijelaza (2 po prijelazu, s jedne i druge strane granice) (screenshot)

  • oznacavanje statusa granicnog prijelaza (open, restricted, closed)

  • dodavanje kontrolnih tocaka na prijelazu (screenshot)

  • prikaz granicnih prijelaza i statusa na karti (screenshot)

  • koristenje warehaousea za registraciju robe na zalihama

  • dostupno samo registriranim korisnicima i organizacijama