Faza

Maintaining

Opis projekta

Uvod

Želimo pomoći građanima prilikom pristupa javnim informacijama a posebno onima koji nisu zadovoljni odgovorima tijela javne vlasti ili nisu dobili odgovor tijela javne vlasti.

Pravna osnova

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Žalba

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Povjerenik će donijeti rješenje o žalbi i dostaviti stranki, putem prvostupanjskog tijela, najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.

Tijela javne vlasti dužna su Povjereniku u postupku po žalbi protiv rješenja o ograničenju informacija omogućiti uvid u informacije koje su predmet postupka. Za neke informacije Povjerenik će zatražiti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka.

Kad Povjerenik u postupku rješavanja po žalbi treba ispitati pravilnost provedenog testa razmjernosti i javnog interesa, odnosno provesti test razmjernosti i javnog interesa, rješenje o žalbi dužan je donijeti i dostaviti stranci, putem prvostupanjskog tijela, najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Kad Povjerenik, za informacije traži mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je rješenje donijeti i dostaviti stranki, putem prvostupanjskog tijela, najkasnije u roku od 90 dana od dana predaje uredne žalbe.

Kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem naložiti tijelu javne vlasti da korisniku omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da odluči o zahtjevu korisnika te odrediti primjeren rok u kojem je dužno to učiniti.

Smatrat će se da je tijelo javne vlasti onemogućilo ili ograničilo pristup informacijama korisniku ako ne postupi po odluci Povjerenika ili to ne učini u roku koji je odredio Povjerenik.

Predstavka

Svatko može podnijeti Povjereniku predstavku na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona (npr. pogrešno naplaćuje materijalne troškove, ne objavljuje određene dokumente ili informacije na svojoj Internet stranici, nije imenovalo službenika za informiranje, umjesto da ustupi zahtjev za pristup ili ponovnu uporabu informacija nadležnom tijelu ili službeniku pogrešno upućuje građanina da to sam učini, i dr.).

Povjerenik odnosno ovlašteni službenici u Uredu povjerenika (inspektori i drugi) razmotrit će svaku predstavku te će, ako navode ocijeni osnovanim, tražiti izvješće od tijela javne vlasti te ga uputiti da hitno otkloni utvrđene nezakonitosti. Podnesena predstavka može biti poticaj za provedbu inspekcijskog nadzora.

O aktivnostima i mjerama poduzetima po predstavci podnositelj će biti obaviješten.

Predstavka se može podnijeti pisanim putem (poštom, elektroničkom poštom) ili putem internetskog obrasca.

Za korisnike

Na stranici Legal Boilerplate ImamoPravoZnati.org dajemo besplatne open source predloške koje korisnici mogu ispuniti i isprintati te zatim nakon ovjere dostaviti Povjereniku za informiranje.

Kako možeš pridonijeti

Ovdje saznajte kako se možeš uključiti u projekt, koje vještine i znanja su potrebna.

Posjetite Programiraj za Hrvatsku GitHub repozitorij ako želite uređivati, komentirati i pridonijeti projektu. Saznajte više o tome kako možete pomoći na stranici CONTRIBUTING.md.

Možete:

  • prijaviti problem koji ste našli u aplikaciji (molimo vas da opišete problem na linku New issue)
  • pomoći u rješavanju problema u kodu aplikacije (napravite pull request na Githubu)
  • napišite novi obrazac za PPI žalbu (napravite pull request na Githubu)
  • ispravite greške na postojećim PPI obrascima za žalbu (napravite pull request na Githubu)

Resursi

Linkovi gdje se možete pronaći sve potrebno veznao uz ovaj projekt.

Projekt Pravo na pristup informacijama

Programiraj za Hrvatsku GitHub stranica

Legal Boilerplate ImamoPravoZnati.org repozitorij

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Povjerenik za informiranje

Legal Boilerplate ImamoPravoZnati.org

Imamo pravo znati - pitanja i odgovori

O alatima

Neki dodatni alati koji se koriste.

Licence i zahvale

Licence za ovaj projekt. Zahvale uključenim ljudima na projektu.

Licencu uređuje Cofounders Pte Ltd. Detaljnije o licenci. Hvala svim volonterima koji su pridonijeli ovom projektu i svima vama koji ste sastavili obrasce za žalbe.

Aktivnost na projektu

Ovaj projekt još nema aktivnosti - napiši novost ili stavi link na članak u buzz!