Faza

Maintaining

Opis projekta

Open Data Youth Camp je kamp za mlade s naglaskom na upotrebu i ponovno korištenje javnih informacija koje pruža Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership - OGP) u Hrvatskoj.

OGP je pokrenut 2011. kao jedinstvena organizacija vlasti i civilnih organizacija kako bi se radilo na tome da vlast postane otvorenija, transparentnija, odgovornija i otvorenija za javnost. Organizaciju je osnovalo 8 država, a danas ona uključuje 65 zemalja.

Republika Hrvatska postala je članicom OGP u 2011. godini te je time preuzela odgovornost za razvoj i provedbu Akcijskog plana koji uključuje niz mjera i aktivnosti u području transparentnosti i otvorenosti vlasti. Nakon uspjeha u provedbi OGP, Hrvatska je postala članica Upravnog odbora OGP u 2014. godini.

Open Data Youth Camp održat će se od 29. kolovoza do 2. rujna 2015. godine, a cilj kampa je osigurati prostor za mlade aktivne građane u istraživanju potencijala javnih podataka, za učenje i diskusiju o vrijednostima otvorene vlasti te kako bi se upoznali s teorijom i praksama pravilnog pristupa informacijama. Kandidati moraju biti stari minimalno 15 godina, a maksimalno 25 godina. Trebali bi biti zainteresirani te imati ideje o korištenju i ponovnom korištenju javnih informacija.

EN:

Open Data Boot Camp is a youth camp focusing on use and reuse of public sector information organized by the Council for the Open Government Partnership (OGP) in Croatia.

OGP was launched in 2011 as a unique organization of governments and civil society organizations committed to making governments more open, transparent, accountable, and responsive to citizens. Eight countries founded OGP in 2011 and now it has a membership of 65 countries and has recently marked the publishing of the 100th OGP Action Plan.

The Republic of Croatia became a member of the OGP in 2011, and has thus assumed the responsibility of developing and implementing the Action Plan which includes a number of measures and activities in the area of transparency and openness of government. The Republic of Croatia, following the international recognition of its success and ambition in implementing OGP, became a member of the OGP Steering Committee in August 2014.

The Open Data Boot Camp will take place from 29th of August to 2nd of September 2015. The goal of the camp is to provide a space for young active citizens to explore the potential of open data, to learn and discuss open government values and to become familiarized with the theory and the practices of the right to access information. The potentials of the use and reuse of public sector information will be explored through examples of the similar activities carried out in France, United Kingdom, and the United States as well as through examining the progress Croatia made by launching the Open Data Portal. Experts from Croatia, France, UK and USA will come together in creating a four day program of lectures and workshops in order to assist the participants in finding new solutions for commercial use of dataas well as for using and reusing data for the benefit of the local community.

Aktivnost na projektu