Faza

Maintaining

Opis projekta

Uvod

Robo-MZOIP je twitter račun web robota koji prati objavu novih PUO/OPUO/SPUO dokumenata na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Omogućila Udruga BIOM.

Problem

Dokumenti o postupcima procjene utjecaja na okoliš na web stranici nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša i prirode se dodaju na način da je nemoguće sustavno i redovito pratiti objave novih dokumenata.

Rješenje

Web scraper koji redovito prati nove dodane dokumente i radi katalog zahvata i dokumenata, te po potrebi nove zahvate objavljuje putem twitter-a.

Ideje

To do:

  • Automatski OCR svih pdf-ova
  • Parse teksta iz pdf-ova (rješenja, itd.)
  • Georeferenciranje lokacija iz rješenja

Aktivnost na projektu

Novost #2

Datathon 2018 - napisan scraper za postupke Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.