Contract-it Commenting

Contract-it

by the team Cows from the Mooon

Problem

  • Otežan pristup informacijama o javnim nabavama i ugovorima
  • Veliki troškovi ulaska na tržište

Ciljevi

  • Jačanje tržišne konkurencije
  • Smanjivanje prepreka ulaska na tržište za mala/srednja poduzeća
  • Poticanje ekonomskog rasta i poduzetništva

Rješenje

Ugovori pronalaze Vas!

Obavijesti o natječajima prilagođeni su Vašem području poslovanja.

Gradite reputaciju!

Vaši odrađeni natječaji biti će prikazani na Vašem profilu kako bi naručitelji mogli znati jesu li Vaši…

 Public Site

Bagatela Commenting

Trenutno svako tijelo javne vlasti objavljuje na svojim stranicama registar oglasa bagatelne nabave.

Kreirati otvoreni, lako pretraživi centralni registar oglasa bagatelne nabave.

 Developers

Otvoreni registar javne nabave RH Commenting

Potrebno kreirati skrejper i bazu podataka za oglase objavljene na Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/