AMA: Pitaj što te zanima o ImamoPravoZnati.org

U sklopu https://diskurs.codeforcroatia.org/t/open-data-day-2021/497 @ImamoPravoZnati ekipa podržati će Ask Me Anything web streaming gdje će voditelj projekta @schlos odgovarati na vaša pitanja o svemu što vas zanima o portalu ImamoPravoZnati.org ili pravu na pristup informacijama.

Uključite se na Youtube streaming putem linka u periodu:
2021-03-07T10:00:00Z2021-03-07T11:00:00Z

Za vrijeme streaminga nam postavljajte pitanja u Youtube Live chatu, a ako imate pripremljena pitanja, već sada ih možete objaviti u ovaj thread!

Pitanja koja smo zaprimili i na koja ćemo Lana i ja odgovarati danas na AMA:

  • može li se anonimno poslati zahtjev javnom tijelu? Ako da, kako to funkcionira?

  • koji su primjeri podataka za koje se ne može tražiti pristup?

  • kolika je prepoznatost portala od strane građana - raste li broj zahtjeva kroz godine?

  • gdje su uočeni (najveći) izazovi u području ostvarivanja prava na pristup informacijama?

  • imate li podatke o iskustvima drugih država (kakva su iskustva? - gdje postoje prepreke/izazovi/prostor za napredak - koliko je to slično hrvatskom kontekstu)?

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.