Code Across i Open Data Day 2015

CodeAcross je vikend građanskih inovacija koje se od 20. do 22. veljače 2015. događa istovremeno u mnogo gradova diljem svijeta. Taj vikend je također i internacionalni Dan otvorenih podataka! Tematika CodeAcross 2015 su principi vlasti za 21. stoljeće.

Pridruži nam se u Zagrebu 20. i 21. veljače 2015.

2015-02-19T23:00:00Z2015-02-21T23:00:00Z

Otvorenost vlasti i javnih podataka kao jačanja transparentnosti put su prema dobroj vladavini, a slobodan pristup podacima u novoj digitalnoj eri lakše je i jeftinije omogućiti više nego ikada prije, kroz različite online platforme i aplikacije koje građanima pružaju mogućnost za komentiranje i dijeljenje informacija o podacima tijela javnih vlasti i načinima njihovog korištenja.

U subotu 21. veljače na jednodnevnom hackathonu okupit će se ljudi raznih vještina - informatičari, hackeri, developeri, aktivisti - i raditi na rješavanju izazova i aplikacija.

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.