Dedicirane kategorije za nove grupe

Jeste li grupa civilnih haktivista, developera, linuksaša, web dizajnera?

Ispričajte nam nešto o sebi i predložite nam otvaranje nove kategorije za tu grupu!

Programiraj za Hrvatsku (engl. Code for Croatia, skraćeno CfC) je HrOpen ekspertna skupina za uključenost građana u lokalne aktivnosti; nacionalna mreža građanski orijentiranih volontera, koji svojim vještinama doprinose u korištenju interneta kao platforme za javne službe, državnu upravu i građanske usluge.

Svrha ove ekspertne skupine je pokretanje novih malih građanskih inicijativa hakera i haktivista te izrada i održavanje lokalnih primjera zajedničkih ciljeva i strateških ishoda:

 • Javne službe i državna uprava koriste tehnologiju efikasnije,
 • Građani i zajednica rješavaju civilne probleme,
 • Gradovi zajedno surađuju za bolje rezultate, i,
 • Građanske aplikacije su građene na povezanim, otvorenim podacima.

Otvoreni Zagreb (engl. Open Zagreb) izgrađuje povezani Grad Zagreb - za 21. stoljeće.

Mi smo predstavnici civilnih tehnologija - hakeri i haktivisti.

Otvoreni Zagreb je zajednica za lokalnu građansku uključenost - mi smo grupa zagrebačkih volontera koji koriste svoje vještine za unaprijeđivanje digitalne platforme za lokalnu vlast i gradske usluge.

Svrha lokalne grupe je izrada i održavanje primjera zajedničkih ciljeva i strateških ishoda; da javne službe koriste tehnologiju efikasnije; da građani i grupe u zajednici rješavaju gradske probleme; da gradovi zajedno surađuju za bolje rezultate; izrađivanje civilnih internetskih aplikacija koje su građene na povezanim, javnim podacima.

Mi smo dio nacionalne mreže Programiraj za Hrvatsku čiji je cilj poboljšati način na koji lokalna vlada i zajednica koriste internet i nove tehnologije. Također smo i Code for America network partner (Code for All).

Ovdje u grupi sve je u inicijativi a i ti si ovdje jer znaš preuzeti stvar u svoje ruke.

Pogledaj što druge grupe diljem svijeta rade, ili pogledaj ovaj odličan TED video s Jennifer Pahlka, osnivačice Code for America.

Cilj Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet je promicanje i poticanje razvitka otvorenih računarskih sustava i Interneta u Republici Hrvatskoj. HrOpen nije usmjeren samo prema vrhunskim tehnologijama, otvoreni sustavi podrazumijevaju otvorene računalne sustave, ali i otvorene ljude koji se njima koriste.

HrOpen je samofinancirajući, neprofitabilni forum osnovan po uzoru na slične europske nacionalne forume. Od 1993. do 1998. godine HrOpen je bio punopravni član europske federacije korisnika otvorenih sustava EurOpen (The European Forum for Open Systems) sa svim pravima i obvezama.

HrOpen znači:

 • neovisnost, neutralnost, kritičnost
 • kao neovisni forum HrOpen ima svoje mišljenje i obznanjuje ga drugima, otvorenost prema svima
 • organizacija i podupiranje kontakata sirom svijeta, korak prema modernom poslovanju.

HrOpen nudi sljedeće usluge (područja djelovanja):

 • informira - HrOpen sakuplja i prosljeđuje informacije iz područja tehnologije i proizvoda otvorenih sustava,

 • istražuje i prati trendove najnovijih dostignuća u informacijskim tehnologijama,

 • povezuje, omogućavajući kontakte drugim članovima koji imaju slične interese ili su do sada riješili vas problem,

 • sjedište je informacija za nove tehnologije, posrednik između članova, razvojnih timova i proizvođača

 • podržava - predstavlja zajedničke interese članstva i postavlja se kao predlagač mogućih rješenja,

 • omogućuje razmjenu informacija - obveza proizvođača informacija je da omoguće pristup do njih, obveza primatelja informacija da se njima okoriste,

 • mrežne informacijske servise raspoložive na Internetu seminare i poduke - brinući se za usavršavanje u ključnim područjima interesa uz neutralan pristup,

 • uspostavlja kontakte s ekspertima za otvorene sustave.