EU Open Data Days 2021

Sudjelujte u Danima otvorenih podataka EU-a - prijavite se do 21. svibnja 2021.

Open Knowledge Foundation sa zadovoljstvom objavljuje da su u partnerstvu s Uredom za publikacije Europske unije (Publications Office of the European Union) pokrenuli Dane otvorenih podataka EU, događaj usmjeren na otvorene podatke i njihovu ponovnu upotrebu u EU.

Dani otvorenih podataka EU održat će se od 23. do 25. studenog 2021. godine i sastoje se od dva dijela:

  • EU DataViz konferencija - međunarodna konferencija o otvorenim podacima i vizualizaciji podataka koja se bavi potrebama javnog sektora u cijeloj EU
  • EU Datathon - godišnje natjecanje otvorenih podataka

Sve prijave za govor na EU DataViz konferenciji ili natjecanje u EU Datathon natjecanju moraju se predati do 21. svibnja 2021. godine.

Saznajte više na OKFN blogu.

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Možda bi imalo smisla organizirati nešto i sa naše strane paralelno, makar kao watch-party sa komentiranjem njihova streama. Je li ko zainteresiran?