Ideje za slanje PPI zahtjeva

Evo nekoliko ideja za zahtjeve za pristup informacijama koje bi se mogle uputiti hrvatskim gradovima i općinama:

 1. Financijski izvještaji i podaci o troškovima grada ili općine, uključujući račune za struju, vodu i druge usluge.
 2. Podaci o dobivanju i raspolaganju sredstava iz javnih fondova i drugih izvora financiranja.
 3. Informacije o sastancima vijeća i drugih tijela grada ili općine, uključujući zapisnike sastanaka i dostupne materijale.
 4. Podaci o zapošljavanju i plaćama u gradskoj ili općinskoj administraciji.
 5. Informacije o projektima grada ili općine koji se financiraju iz javnih sredstava, uključujući podatke o troškovima i raspodjeli sredstava.
 6. Podaci o javnim nabavama i ugovorima grada ili općine.
 7. Informacije o stanju javne infrastrukture, uključujući podatke o stanju cesta, mostova, vodovoda i kanalizacije.
 8. Podaci o zelenim površinama i javnom prostoru u gradu ili općini, uključujući podatke o održavanju i korištenju.

Naravno, ovi su samo neki primjeri i postoje mnogi drugi mogući zahtjevi za pristup informacijama koje bi se mogle uputiti gradovima i općinama u Hrvatskoj. Važno je imati na umu da se zahtjevi za pristup informacijama moraju odnositi na informacije koje su od javnog interesa i da se moraju sastojati od precizno formuliranih pitanja.

Zahtjev možete poslati putem linka:

Evo nekoliko ideja za zahtjeve za pristup informacijama koje bi se mogle uputiti hrvatskim ministarstvima:

 1. Podaci o proračunu i troškovima ministarstva, uključujući informacije o rashodovanju sredstava iz proračuna.
 2. Informacije o sastancima tijela ministarstva, uključujući zapisnike sastanaka i dostupne materijale.
 3. Podaci o zapošljavanju i plaćama u ministarstvu, uključujući podatke o strukturi zaposlenika i raspodjeli plaća.
 4. Informacije o projektima ministarstva koji se financiraju iz javnih sredstava, uključujući podatke o troškovima i raspodjeli sredstava.
 5. Podaci o javnim nabavama i ugovorima ministarstva.
 6. Informacije o radu i djelovanju tijela ministarstva, uključujući podatke o aktivnostima, programima i politikama.
 7. Podaci o savjetima i drugim tijelima ministarstva, uključujući informacije o njihovoj strukturi, djelokrugu i radu.
 8. Podaci o regulativama i propisima koje izdaje ministarstvo, uključujući informacije o njihovoj primjeni i provedbi.

Naravno, ovi su samo neki primjeri i postoje mnogi drugi mogući zahtjevi za pristup informacijama koje bi se mogle uputiti hrvatskim ministarstvima. Važno je imati na umu da se zahtjevi za pristup informacijama moraju odnositi na informacije koje su od javnog interesa i da se moraju sastojati od precizno formuliranih pitanja.

Zahtjev možete poslati putem linka:

Evo nekoliko ideja za zahtjeve za pristup informacijama koje bi se mogle uputiti Hrvatskom saboru:

 1. Podaci o proračunu i troškovima Hrvatskog sabora, uključujući informacije o rashodovanju sredstava iz proračuna.
 2. Informacije o sastancima tijela Hrvatskog sabora, uključujući zapisnike sastanaka i dostupne materijale.
 3. Podaci o zapošljavanju i plaćama u Hrvatskom saboru, uključujući podatke o strukturi zaposlenika i raspodjeli plaća.
 4. Informacije o projektima Hrvatskog sabora koji se financiraju iz javnih sredstava, uključujući podatke o troškovima i raspodjeli sredstava.
 5. Podaci o javnim nabavama i ugovorima Hrvatskog sabora.
 6. Informacije o radu i djelovanju tijela Hrvatskog sabora, uključujući podatke o aktivnostima, programima i politikama.
 7. Podaci o savjetima i drugim tijelima Hrvatskog sabora, uključujući informacije o njihovoj strukturi, djelokrugu i radu.
 8. Podaci o inicijativama i prijedlozima zakona koji se razmatraju u Hrvatskom saboru, uključujući informacije o njihovom tijeku i statusu.

Naravno, ovi su samo neki primjeri i postoje mnogi drugi mogući zahtjevi za pristup informacijama koje bi se mogle uputiti Hrvatskom saboru. Važno je imati na umu da se zahtjevi za pristup informacijama moraju odnositi na informacije koje su od javnog interesa i da se moraju sastojati od precizno formuliranih pitanja.

Zahtjev možete poslati putem linka:

Evo nekoliko ideja za zahtjeve za pristup informacijama koje bi se mogle uputiti Predsjedniku Republike Hrvatske:

 1. Podaci o proračunu i troškovima Kancelarije Predsjednika Republike, uključujući informacije o rashodovanju sredstava iz proračuna.
 2. Informacije o sastancima tijela Kancelarije Predsjednika Republike, uključujući zapisnike sastanaka i dostupne materijale.
 3. Podaci o zapošljavanju i plaćama u Kancelariji Predsjednika Republike, uključujući podatke o strukturi zaposlenika i raspodjeli plaća.
 4. Informacije o projektima Kancelarije Predsjednika Republike koji se financiraju iz javnih sredstava, uključujući podatke o troškovima i raspodjeli sredstava.
 5. Podaci o javnim nabavama i ugovorima Kancelarije Predsjednika Republike.
 6. Informacije o radu i djelovanju tijela Kancelarije Predsjednika Republike, uključujući podatke o aktivnostima, programima i politikama.
 7. Podaci o savjetima i drugim tijelima Kancelarije Predsjednika Republike, uključujući informacije o njihovoj strukturi, djelokrugu i radu.
 8. Podaci o putovanjima i aktivnostima Predsjednika Republike, uključujući informacije o troškovima i raspodjeli sredstava.

Naravno, ovi su samo neki primjeri i postoje mnogi drugi mogući zahtjevi za pristup informacijama koje bi se mogle uputiti Predsjedniku Republike Hrvatske. Važno je imati na umu da se zahtjevi za pristup informacijama moraju odnositi na informacije koje su od javnog interesa i da se moraju sastojati od precizno formuliranih pitanja.

Zahtjev možete poslati putem linka:

Evo nekoliko ideja za zahtjeve za pristup informacijama o Premjeru koje bi se mogle uputiti Vladi Republike Hrvatske:

 1. Podaci o plaći i drugim financijskim povlasticama Premjera.
 2. Informacije o sastancima i aktivnostima Premjera, uključujući podatke o putovanjima i sastancima s vanjskim partnerima.
 3. Podaci o strukturi i sastavu Kancelarije Premjera i njenim aktivnostima.
 4. Informacije o projektima i aktivnostima Vlade koje su vodile Kancelarija Premjera ili su pod njenim nadzorom.
 5. Podaci o javnim nabavama i ugovorima Kancelarije Premjera.
 6. Informacije o radu i djelovanju tijela Vlade koje su pod nadzorom Premjera ili su odgovorne prema njemu.
 7. Podaci o savjetima i drugim tijelima Kancelarije Premjera, uključujući informacije o njihovoj strukturi, djelokrugu i radu.
 8. Podaci o inicijativama i prijedlozima zakona koje podnosi Vlada i koje su pod nadzorom Premjera ili su odgovorne prema njemu.
 9. Podaci o proračunu i troškovima Kancelarije Premjera, uključujući informacije o rashodovanju sredstava iz proračuna.
 10. Informacije o sastancima tijela Kancelarije Premjera, uključujući zapisnike sastanaka i dostupne materijale.
 11. Podaci o zapošljavanju i plaćama u Kancelariji Premjera, uključujući podatke o strukturi zaposlenika i raspodjeli plaća.
 12. Informacije o projektima Kancelarije Premjera koji se financiraju iz javnih sredstava, uključujući podatke o troškovima i raspodjeli sredstava.
 13. Podaci o javnim nabavama i ugovorima Kancelarije Premjera.
 14. Informacije o radu i djelovanju tijela Kancelarije Premjera, uključujući podatke o aktivnostima, programima i politikama.
 15. Podaci o savjetima i drugim tijelima Kancelarije Premjera, uključujući informacije o njihovoj strukturi, djelokrugu i radu.
 16. Podaci o putovanjima i aktivnostima Premjera, uključujući informacije o troškovima i raspodjeli sredstava.

Naravno, ovi su samo neki primjeri i postoje mnogi drugi mogući zahtjevi za pristup informacijama o Premjeru koje bi se mogle uputiti Vladi Republike Hrvatske. Važno je imati na umu da se zahtjevi za pristup informacijama moraju odnositi na informacije koje su od javnog interesa i da se moraju sastojati od precizno formuliranih pitanja.

Zahtjev možete poslati putem linka:

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.