Krediti HBOR-a od 1992 do kraja 2018. godine

Gong je konačno dobio podatke o kreditima HBOR-a od osnivanja banke 1992. do kraja 2018. godine , i to tri godine nakon što smo ih zatražile temeljem prava na pristup informacijama. Odlukom Povjerenika za informiranje , koju je potvrdio i Visoki upravni sud , HBOR je nakon tri godine otpora, natjeran podijeliti svoje podatke, ali ne u otvorenom formatu koji smo tražile.
Podatke o kreditima dobili smo na 552 stranice u zatvorenom formatu PDF, ukupan iznos kreditnog plasmana iznosi 109,3 milijarde kuna, a tablica sadržava podatke o programu, korisniku i iznosu kredita. Na hackathonu Dana otvorenih podataka, pozivamo da nam se pridružite u uređivanju tablice s podacima o HBOR-ovim kreditima.
PDF je dostupan na linku a zainteresirani za uređivanje tablice javiti se mogu odgovorom na ovaj post.

Projekt na Open Data Day Hrvatska 2022.

Ako želite uključiti se u ovaj izazov, javite se odgovorom na post.

Podaci o kreditima HBOR-a u tabličnom formatu na linku

Pozdrav, rado bih se uključio!

2 Likes

Pozdrav mel-ko, nemamo neki poseban izazov vezano za ovaj set podataka jer nam je stigao u zadnji čas, ali bilo bi zanimljivo:

  • ako bi netko uspio povezati program s godinom (u nazivima nekih programa stoji godina, ili ako bi se to moglo nekako prema nazivu programa zaključiti)
  • vidjeti koliko je i preko kojih banaka HBOR kreditirao poslijeratnu obnovu
  • vidjeti koliko je plasmana išlo preko koje banke (gdje nemamo podatke o pojedinačnom korisniku)
    Što god odlučili raditi s podacima (vizualizirati ih, analizirati) objavite nam ovdje da možemo predstaviti u nedjelju na zatvaranju hackathona.
    Tu sam za sva pitanja [na koja mogu odgovoriti ;-)]

Pozdrav svima!

Izazov je bio produktivan i što se tiče tehnološkog i ekonomskog aspekta.
HBOR-ovoj bazi su pridruženi ~odgovarajući OIB-i korisnicima kredita, te je napravljen kratki ekonomski pregled prema lokaciji sjedišta, te prema sektoru poduzeća korisnika kredita.
I podatci i pregled su dostupni na linku:

Nadamo se da su zanimljivi i da će koristiti u buduće!
:smile:

2 Likes

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.