NotaRete - mreža za učestvovanje u kreiranju propisa

Uvod

Jedno od temeljnih obilježja suvremene demokracije jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostaloga ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji pa i partnerstvu građana. Vlada RH je 2009 prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak je ostvaren donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama.

U skladu s tim Grad Zagreb je na svojoj internetskoj stranici objavio Plan savjetovanja s javnošću (popis odluka i akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću). Uz svaki akt za koji se provodi savjetovanje ima obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojeg bilo tko može dostaviti svoj prijedlog ili mišljenje o tom aktu.

Savjetovanje sa odvija i na nacionalnom nivou na adresi platforme eSavjetovanja.

Postojeće rješenje za sudjelovanje javnosti je pasivno, osoba zainteresirana sa raspravu mora sama provjeravati kada se akt stavlja na savjetovanje. Ujedno učestovanje je desktop orijentirano, nije prilagođeno današnjem vremenu gdje se naglasak stavlja na mobilne aplikacije. Iz analize održanih savjetovanja vidi se da u najvećem broju slučajeva nema učesnika niti prijedloga. Stječe se zaključak da Grad Zagreb i nije zainteresiran za značajnije učestvo građana u upravljanju.

Opis projekta

Ideja je izraditi programsko rješenje putem koje se prvo dobijaju obavijest o aktima o kojima se provodi savjetovanje. Znači da se razvije platforma ili programsko rješenje koje će prikupljati informacije iz razlicitih izvora (javna lokalna samouprava, podrucna uprava i nacionalna razina) - to bi bio servis skrejpera koji bi “crawlali” tj. indexirali vanjske / postojece stranice s popisom javnih savjetovanja - skupljala ih u centralnu bazu (koja je dio ovog programskog rjesenja) i tada publicirala te podatke prema van (npr prikazati na webu, i slati pretplatnicima putem emaila, na RSS feed itd). Kada se korisnik registrira za sudjelovanje u određenom savjetovanju, povezuje se u grupu u kojoj su osobe koje su se registrirale za sudjelovanje u istom tom savjetovanju. Moguće je kreirati zajednički predlog koji se podnosi putem obrasca, znači da ima mogucnosti davanja komentara na savjetovanja putem ovog programskog rjesenja. Moze se izvesti putem servisa koji bi komentare dostavljalo na email adrese koje sluze za zaprimanje komentara javnosti na objavljena savjetovanja

Za razliku od dosadašnjeg pasivnog rješenja gdje osoba zainteresirana za učestvovanje u upravljanju mora voditi računa o tome kada se otvara neko savjetovanje i pri tome treba biti za desktop računalom, ovo rješenje bi obavještavalo o predstojećem savjetovanju a svojim rješenjem o povezivanju zainteresiranih značajno bi doprinosila kvalitetu i kvantitetu predloženih rješenja.

Osim za akte Grada Zagreba, aplikacija bi se mogla proširiti i na ostale subjekte koji su obvezni obavljati savjetovanja kao npr. Sabor te na druge države, posebno u okruženju koje imaju slične sisteme donošenja pravnih pravila.

Koja je trenutna situacija?

Postojeće rješenje za sudjelovanje javnosti je pasivno, osoba zainteresirana sa raspravu mora sama provjeravati kada se akt stavlja na savjetovanje. Ujedno učestovanje je desktop orijentirano, nije prilagođeno današnjem vremenu gdje se naglasak stavlja na mobilne aplikacije. Iz analize održanih savjetovanja vidi se da u najvećem broju slučajeva nema učesnika niti prijedloga. Stječe se zaključak da Grad Zagreb i nije zainteresiran za značajnije učestvo građana u upravljanju.

Zašto se radi ovaj projekt?

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika, jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima vezanim uz određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Treba olakšati i potaknuti sudionike na aktivno sudjelovanje u kreiranju pravila koja određuju njihov život

Kome će pomoći?

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama te zainteresiranim građanima savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Očekivani ishod projekta

Očekujemo značajno povećanje broja učesnika u savjetovanju pri donošenju propisa, kvalitetniju izradu istih i veću brigu donositelja odluka zbog povećanog interesa javnosti.

Kako možeš pridonijeti

Kako se netko može uključiti u projekt, koje vještine i znanja su potrebna.

Traži se odgovarajuća osoba ili više njih za rad na programskom rješenju koje bi bilo primjenjivo za sve platforme – desktop/laptop odnosno tablet/mobitel.

Za web:

  • Backend developeri, web ce pristupati konfiguriranim API-jima za gradova, opcina, zupanije i nacionalnu razinu i prikupljati podatke u svoju bazu
  • Frontend developeri i dizajneri, web će prikazivati prikupljene rezultate
  • Potrebna znanja: PHP, HTML, CSS

Za bazu podataka:

  • Arhitekt sheme baze podataka
  • Potrebna znanja: MySQL

Plan za skrejpere:

  1. Napraviti popis gradova (npr. 10) s kojima ce se inicijalno ici - i za svaki od njih napraviti odvojen skrejper, to je 10 skrejpera koji skrejpaju podatke i objavljuju ih na javnom API-ju (npr. morph.io) 2) napraviti popis X zupanija (npr. 3) s kojima ce se inicijalno ici - i za svaki od njihovih webova napraviti skrejper, to je 3 dodatna skrejpera, isto objaviti podatke na API-ju 3) napraviti jedna skrejper za nacionalno javno savjetovanje, isto objaviti rezultate skrejpanaj na API Potrebna znanja: bilo koji programski jezik jer svaki skrejper developer moze napraviti u neovisnom jeziku (Python, Ruby, Java…)

Projekt je prijavljen na natječaj Ministry of data za poboljšanje upravljanja gradova. Glasajte za ovaj projekt NotaRete - Ministry of data! Projekt nažalost nije prošao prvi krug na natječaju Ministry of data. Ali nastavljamo diskusiju o izvedbi projekta - pridruži se u tim. Za sve možeš kontaktirati voditelja projekta.

Resursi

Linkovi gdje se može pronaći sve potrebno za projekt.

Za Grad Zagreb Za Hrvatsku Za Srbiju

O alatima

Popis dodatnih alata koji se koriste.

Morph.io morph.io takes the hassle out of web scraping. Write your scraper in the language you know and love, push your code to GitHub, and we take care of the boring bits. Things like running your scraper regularly, alerting you if there’s a problem, storing your data, and making your data available for download or through a super-simple API. Scrapers are kept in public Github repos and then we consume the data from an API.

Licence i zahvale

Licence i zahvale uključenim ljudima na projektu.

Arhivirana stranica projekta na Wayback Machine