Otvoreni registar javne nabave RH

Ovim projektom želimo napraviti sveobuhvatni pretraživu trajnu arhivu svih javnih nabava u RH.

Zadatak:
Potrebno kreirati skrejper i bazu podataka za oglase objavljene na Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske Oglasnik javne nabave.