Par riječi o Open source kategoriji

Rasprave o otvorenom kodu, primjeni i mogućnostima. Okolina za razmjenu iskustva.

  • Budite konstruktivni i sažeti

  • Podijelite dobre primjere sa svima ovdje

  • Predstavite nam vašu aplikaciju i kako je koristiti