Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje dugoročno volontiraju, odnosno volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca. Njome se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove/njezine aktivnosti/zadatci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.

Potvrdu nije moguće izdati retrogradno, već je prilikom dogovaranja dugotrajnog volonterskog angažmana s volonterom/kom potrebno dogovoriti hoće li mu/joj se po završetku angažmana izdati potvrda i u koju svrhu.

Na sljedećem linku pogledajte Vodič za popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje (ili alt. link 1, alt. link 2).

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje:

Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje Code for Croatia osoblje može preuzeti putem ovog Google Docs linka.

Više informacija o ovoj temi saznajte na službenim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih RH (arhivski link).