Potvrda o volontiranju

Po završetku volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te kao spomenar na volonterske aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la za dobrobit zajednice. Podatke koje potvrda treba sadržavati regulirani su člankom 34. Zakona o volonterstvu.

Potvrda o volontiranju - primjerak:

Ogledni primjerak potvrde o volontiranju Code for Croatia osoblje može preuzeti putem Google Docs linka.

Umjesto izdavanja zasebne potvrde o volontiranju, organizator volontiranja može volonterski angažman volontera ili volonterke upisati i u njegovu/njezinu volontersku knjižicu. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.

U gradu Zagrebu, volonter/ka svoju besplatnu knjižicu za upis volontiranja može preuzeti u Volonterskom centru Zagreb na adresi Ilica 29 (link).