Poziv na sudjelovanje u anketnom istraživanju - City Platform as a Service (CPaaS): A gap anaylsis on the state of open data in the city of Zagreb

City Platform as a Service (CPaaS)

A gap anaylsis on the state of open data in the city of Zagreb

Prenosim poziv:

Pozivam vas da sudjelujete u anketnom istraživanju studije slučaja: City Platform as a Service (CPaaS): A gap analysis on the state of open data in the city of Zagreb.

Opseg i cilj istraživanja: Analiza postojećeg stanja otvorenih podataka u gradu Zagrebu i izrada prijedloga unapređenja postojeće gradske podatkovne infrastrukture na temelju informacija dobivenih od krajnjih korisnika. Cilj ove analize slučaja jest napraviti listu prijedloga za razvoj i unapređenje podatkovne infrastrukture grada Zagreba, usklađene sa EU direktivama i strateškim odrednicama, ali i preferencijama krajnjih korisnika otvorenih podataka.

U ovoj fazi istraživanja, kroz anketni upitnik želim identificirati tko su krajnji korisnici, kakve su njihove preferencije glede visoko vrijednih skupova podataka, kao i njihovo poznavanje podatkovne infrastrukture u gradu Zagrebu. Ciljana su skupina korisnici podataka poput: razvojnih inženjera, podatkovnih znanstvenika, analitičara, istraživača i znanstvenika drugih zanimanja, novinara, građana i druga zainteresirana javnost. Ciljani broj anketiranih ispitanika iznosi 50 korisnika (N=50). Anketni upitnik je na engleskom jeziku.

Potrebno je izdvojiti do 10 minuta da bi se u cijelosti ispunio anketni upitnik. Detalje o strukturi upitnika i Privolu za sudjelovanje u istraživanju ćete pronaći na samom početku anketnog upitnika.

Anketnom upitniku možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://rit.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0JtZ8aXRgwOZlRA

Predmetno istraživanje je završni rad na poslijediplomskom studijskom programu Service Leadership and Innovation koji se izvodi na Rochester Institute of Technology (Rochester, NY, USA) pod mentorstvom: dr. sc. Phillippa Thiuri.

Unaprijed vam se zahvaljujem na vašem vremenu i doprinosu ovom istraživanju.

PS Zbog kvalitetnijeg iskustva prilikom ispunjavanja anketnog upitnika, preporuča se korištenje stolnog ili prijenosnog računala.

Srdačan pozdrav,

Kristian Ravić
Researcher (MSc candidate, SLI)
Rochester Institute of Technology, RIT
Zagreb, Croatia

1 Like