Savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama - rujan 2021

Otvoreno je savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI):

2021-08-31T22:00:00Z2021-09-30T22:00:00Z

Poštovani/a,

otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

Strukturiranje dokumenta

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Opis savjetovanja: Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama se Zakon o pravu na pristup informacijama usklađuje s odredbama Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. godine, o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka). Također se predlaže izmjena i dopuna pojedinih odredbi Zakona, radi uklanjanja u praksi uočenih nedostataka u njegovoj primjeni. U skladu s Direktivom Prijedlogom zakona se, primjerice, definiraju novi pojmovi (kao što su standardna dozvola, otvoreni podaci, anonimizacija, dinamički podatci, istraživački podaci, visokovrijedni skupovi podataka, razumni povrat ulaganja, treća osoba; utvrđuje se obveza objave dinamičkih podataka,visokovrijednih skupova podataka te istraživačkih podataka koji su financirani javnim sredstvima za ponovnu uporabu; utvrđuju se subjekti koji nisu dužni postupati po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija; utvrđuju se informacije na koje se ne primjenjuje ponovna uporaba). Također, radi uklanjanja u praksi uočenih nedostataka u primjeni Zakona, Nacrtom prijedloga zakona se, primjerice, preciznije definira pojam odgovorne osobe, precizira se odredba koja se odnosi na informacije o raspolaganju javnim sredstvima; produžuje se rok u kojem je Povjerenik dužan donijeti rješenje o žalbi, uređuje se pitanje zamjenjivanja Povjerenika.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.10.2021.

Srdačan pozdrav,
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže ovom savjetovanju jer je kritično za kvalitetu pristupa javnim informacijama i ponovnu uporabu informacija u Hrvatskoj.

Pratite ovdje jer ćemo pisati o detaljima savjetovanja.

1 Like