#StateAdvertising

Oglašavanje središnje države, javnih poduzeća i lokalnih jedinica u medijima

U vremenima kada se tradicionalni mediji suočavaju s ozbiljnim problemima u poslovanju uzrokovanima ne samo posljednjom ekonomskom krizom već i novim tehnologijama koje mijenjaju način konzumacije medijskog sadržaja, svaka je podrška produkciji sadržaja po uzusima novinarskog etičkog kodeksa potrebna i dobro došla. Tim je važnije da ulaganje javnih sredstava u medije bude transparentno, uvjetovano jasnim kriterijima i učinkovitim mjerama.

Nedostatak jasnih pravila i nadzor nad njihovom provedbom dovodi u suprotnom do opasnosti da državno oglašavanje postane moćnim alatom za favoriziranje pojedinih medija pri dodjeli javnih sredstava, što pogoduje cenzuri u redakcijama i stvara nekritički nastrojene medije spremne raditi u interesu ‘naručitelja’. Državno oglašavanje u odabranim medijima može ograničiti političku odgovornost i pomoći uspon autokracije, ovaj fenomen do sada je istraživan u susjednoj Mađarskoj.

Gongovo pilot istraživanje potaknuto je sve većim brojem oglasa i sponzorstava državnih kompanija ili ministarstava – nerijetko i EU novcima u medijima, kao i činjenicom da u Hrvatskoj ne postoje jasni i pravedni kriteriji za distribuciju državnih oglasa.

Baza podataka troškova promidžbe i informiranja u 2020. i 2021. godini

Projekt smo pokrenuli u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske kako bi podatke koristili za zagovaranje kreiranja politika i mjera očuvanja pluralizma medija i zaštite neovisnosti redakcija o poslovnim politikama vlasnika medija. Naime, kako pokazuje Gongovo pilot istraživanje o pritiscima na novinarke i novinare, gotovo polovica ispitanih novinarki i novinara potvrdilo je kako su im u posljednje dvije godine zabranjivali baviti se određenim temama, i to najčešće zbog oglašivača.
Istovremeno, podaci o troškovima promidžbe i informiranja nisu uvijek lako dostupni. Osobito kada se radi o oglašavanju velikih državnih tvrtki poput Hrvatske elektroprivrede.
Kome je plaćena kampanja 121 godina HEP-a
Prihodi od promidžbe i informiranja središnje države 2020. i 2021.

Opseg projekta

 • Novinarski tim Maša Samardžija (p-portal), Saša Paparella (zagrebi.hr), Goran Šimac (tris.com.hr) i Hrvoje Šimičević (Novosti) poslali su putem platforme ImamoPravoZnati Pro upit gradovima i općinama četiri županije i Gradu Zagrebu u kojem su tražili podatke o troškovima medijskih usluga i preslike sklopljenih ugovora tijekom 2020. i 2021. godine.
 • povukli smo dio podataka iz registra ugovora objavljenog na Elektroničkom oglasniku javne nabave gdje je rezultate pretraživanja moguće preuzeti u tabličnom formatu
 • povukli smo podatke iz upisnika medija Agencije za elektroničke medije
 • povukli smo podatke Registra godišnjih financijskih izvještaja Fine
 • kreirali smo tablicu vlasničke strukture medija iz upisnika AEM-a, sudskog registra i registra stvarnih vlasnika

Željeni ishod i prednosti

Ciljevi:

 • stvoriti preglednu i pretraživu bazu skupljenih podataka (mogući parametri: iznos po mediju, po vlasniku medija, po naručitelju, pregled sklopljenih ugovora…)
 • skupiti što više podataka i povezati ih s podacima Registra godišnjih financijskih izvještaja i vlasničkom strukturom medija

Koristi

 • projekt želi ukazati na nedostatak transparentnosti i jasnih pravila ulaganja javnog novca u medijske sadržaje, a što za posljedicu može imati favoriziranje pojedinih medija i pritisak na novinare
 • skupljeni podaci mogu biti korisni u različitim analizama i istraživanjima položaja medija i neovisnosti medijskog tržišta u Hrvatskoj

Trebamo

 • programere za povlačenje otvorenih podataka registra ugovora javne nabave
 • podatke iz Upisnika o izdavanju i distribuciji tiska Hrvatske gospodarske komore
 • dizajnere za kreiranje baze podataka i web stranice projekta
 • IT-evce za dizanje baze na server OceanDrive
 • sve data entuzijaste zainteresirane za skupljanje, čišćenje, analizu ili vizualizacije podataka

Partneri

 • Hrvatsko novinarsko društvo
 • Sindikat novinara Hrvatske
  & potencijalni partneri (Ured povjerenika za informiranje, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo kulture i medija… )

Projekt na Open Data Day Hrvatska 2022.

Ako želite uključiti se u ovaj izazov, javite se odgovorom na post.

Podatke iz odgovora koji su stigli na upite za pristup informacijama prema četiri županije i Gradu Zagrebu ručno smo unijeli u tablicu i spojili ih s podacima iz upisnika Agencije za elektroničke medije
Prema OIB-u nakladnika iz Registra stvarnih vlasnika ručno smo unjeli podatke o navedenim stvarnim vlasnicima medija.
Iz ovih podataka kreirali smo vizualizaciju u Tableau Public koju možete pogledati na linku
Registrirani Tableau Public korisnici mogu tim putem i preuzeti podatke na kojima je vizualizacija kreirana.

1 Like

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.