Tijelo javne vlasti me tražilo da zahtjev pošaljem drugom tijelu

Što učiniti kada me tijelo javne vlasti tražil da zahtjev pošaljem nekom drugom tijelu ili na neku drugu adresu?

Tijelo javne vlasti dužno je proslijediti primljeni zahtjev drugom tijelu, ako ne posjeduje informaciju. Više o tome čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama:
(1) Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o
tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od
osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu
će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup
informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti
zaprimilo ustupljeni zahtjev.

1 Like

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, clanku 21, stavka 1 kaze ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Citiram zakon:

Ustupanje zahtjeva
Članak 21.
(1) Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21 ZPPI-ja.