Tijelo javne vlasti želi znati za koju svrhu će se podaci upotrebljavati

Što učiniti u slučajevima kada tijelo javne vlasti želi znati za koju svrhu će se podaci upotrebljavati?

Sukladno članku 6. ZPPI-ja, informacije se trebaju ustupiti bilo kojoj domaćoj ili stranij fizičkoj ili pravnoj osobi. A prema članku 9 istog zakona, korisnik koji raspolaže informacijom dužan je dati tu informaciju. Nadalje, članak 18 stavka 4 istog zakona kaže da podnositelj zahtjeva nije dužan navesti razloge zbog kojih se traži informacija.

Načelo javnosti i slobodnog pristupa
Članak 6.
Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona.

Načelo raspolaganja informacijom
Članak 9.
Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno ovom Zakonu, ima pravo tu informaciju javno iznositi.

Zahtjev
Članak 18.
(4) Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.