Web agregator javno dostupnih sveučilišnih predavanja na platformi YouTube

Naslov: Web agregator javno dostupnih sveučilišnih predavanja na platformi YouTube

Vrsta: Predstavljanje projekta + radionica

Opis: Web plarforma koja mapira i na jednom mjestu objedinjuje sva pronađena sveučilišna predavanjima koja su besplatna i u potpunosti dostupna on-line bez potrebe za registracijom. Na radionici bi se poboljšavao trenutno započeti prototip (obican html/css/js) ili napisao bolji korištenjem tehnologije koju odaberu sudionici radionice.

Cilj je napraviti interaktivnu verziju ovog popisa: Popis besplatnih i javno dostupnih sveučilišnih video predavanja – Wikipedija Sam popis predavanja trenutno je na 15% dovršenosti, većina pronađenih predavanja nalazi na platfromi YouTube, te svaki predmet u prosjeku sadrži 20-30 predavanja u trajanju od jednog školskog sata. Konačni cilj projekta je da interaktivna verzija ima dodatne mogućnosti naspram statične wiki stranice - poput ocjenjivanja, komentiranja, pretrazivanja po profesorima/sveučilištima i sl. Do sada su mapirana predavanja/kolegiji s preko 15 sveučilišta.

Voditelj sessiona: Danijel Korent

Predviđeno trajanje: Predstavljanje + radionica/hackaton tokom sub/ned

Ciljana skupina: web developeri_ke, entuzijasti otvorenog obrazovanja

Projekt na Open Data Day Hrvatska 2022.

Ako želite uključiti se u ovaj projekt, javite se odgovorom na post.

Trenutna TODO lista:

  • Dodati barem minimalan CSS prototipu
  • Napraviti ili pronaci scraper da tablice s wikipedije pretvori u XML ili CSV
  • Definirati REST interface izmedu backenda i frontenda
  • Zapoceti implementaciju backend-a
  • Zapoceti implementacija frontenda u nekom modernom frameworku
    • ili poboljsati trenutni prototip napravljen u cistom JS

u ime tima IT@FFOS sa Filozofskog fakulteta u Osijeku prijavljujemo se na Vaš izazov.

1 Like

Super, hvala na javljanju!

Najbolje da se ovdje na forumu dogovorimo za komunikacijski kanal, da i ostale potencijalno zainteresirane osobe mogu vidjeti gdje se komunicira.

Ako vam odgovara mozemo prvo online sastanak napraviti da se upoznamo i dogovorimo sta bi radili, pa kasnije prabaciti na chat (ili ostati na sastanku)?

Koje platforma vam odgovara?

Ja preferiram google meet jer ne treba nista instalirati, radi iz browsera. Imam i Skype, mogu instalirati Zoom. Od chat aplikacija koristim isto google chat, Skype, Slack, Discord…

Našem timu odgovara Google meets oko 13 sati, trenutno su u javnom prijevozu na putu doma s Fakulteta.

1 Like

Može, onda stavljam sastanak na 13:30 tako da nitko ne bude u gužvi!

Ovdje je google meet link na sastanak: https://meet.google.com/voo-rcjs-xvp