Ideje za novi hackathon

Evo jedna ideja za hackaton - Open-source web aplikacija za javnu nabavu, poput one koju koristi Sv. Nedelja:

Čini se prilično CRUD, pa bi se možda većina posla dala riješiti na jednom hackatonu :slight_smile:

2 Likes