Primjeri dozvoljenih vrsta prijava na Popravi.to

Primjeri ispravnih vrsta prijava na Popravi.to:

 • rupa na cesti
 • oštećenja na asfaltu na nogostupu
 • zaštopan slivnik oborinskih voda
 • streha na autobusnoj stanici razbijena
 • divlje odlagalište otpada
 • svjetlo na semaforu ne radi
 • svjetlo na uličnoj rasvjeti ne radi
 • uvredljivi grafiti
 • prometni znak oštećen (okrenut na krivu stranu / potrgan / prešaran)
 • građevinski materijal blokira hodanje po nogostupu (npr. urušavanje zgrade na javnu površinu ujedno predstavlja i opasnost za pješake)
 • drveće po cesti / nogostupu
 • problemi na biciklističkim stazama
 • smeće / vandalizam na javnim plažama

Hitni kvarovi za koje ne preporučamo pisanje na Popravi.to (jer je odaziv sporiji nego putem direktnih kanala kao na primjer putem telefona):

 • puknuće cijevi vodovoda, toplovoda itd
 • curi voda iz hidranta

Što se ne prijavljuje na Popravi.to:

 • sve stvari na privatnim zemljištima ili objektima
 • klimavi dimnjaci na privatnim zgradama