Popravi.to kategorije za prijavu problema

Prilikom prijave problema na javnoj komunalnoj infrastrukturi putem Popravi.to, korisnik treba izabrati na koju kategoriju se problem koji prijavljuje odnosi. O projektu pročitajte u postu: Popravi.to (FixMyStreet Hrvatska).

Kategorije bi trebale biti unutar djelokruga komunalnih radova - popravaka javne komunalne infrastrukture. Pogledajte Primjeri dozvoljenih vrsta prijava na Popravi.to.

Primjeri kategorija su:

 • Napušteno vozilo
 • Postaja javnog prijevoza
 • Javno parkiralište
 • Javna garaža
 • Nedozvoljeno oglašavanje
 • Divlje odlagalište otpada (deponij)
 • Grafiti
 • Javna zelena površina i park
 • Pješačka staza / Nogostup
 • Rupe na cesti
 • Javni toalet / WC
 • Prometni znakovi
 • Cesta / kolnik (lokalna cesta)
 • Autocesta
 • Smeće i otpad / recikliranje
 • Čišćenje kolnika
 • Javna rasvjeta
 • Oznake ulica
 • Semafor
 • Drveće
 • Ostale javne površine
 • Biciklistička staze
 • Javna plaža
 • Voda i odvodnja (kanalizacija)

Trenutno je ovo sve sto sam prikupio iz raznih izvora do sada. Ukoliko su potrebne dodatne kategorije, one se mogu dodati naknadno putem administrativnog sučelja, pa možete ostaviti komentare ispod ili kreirati novi post.

Za jedinice lokalne samouprave:
Svaka JLS može imati različit popis kategorija, a njih ćemo podešavati na zahtjev JLS-ova, te nas JLS djelatnici mogu kontaktirati putem kontakt obrasca na web stranici portala popravi.to.

Dostupne su ove novije verzije popisa kategorija:

 • Pogledaj verziju 2 popisa na postu.
 • Pogledaj verziju 3 popisa na postu.

Nastavno na izravnu prepisku sa schlosom, ovo su neke vrste problema koje ima smisla prijavljivati vezano za bic. infru:

 • zapustena/neispravna/neprimjerena signalizacija
 • ostecena vozna povrsina
 • zarasla staza (grmlje, granje…)
 • staza u mraku
 • grub/neprilagodjen rubnik
 • prepreka na stazi (stup, stanica…)
 • ostecen/neodgovarajuci/nepostojeci (a potreban) stalak za parkiranje
 • prekid staze (neoznaceni prijelaz, neobnovljena signalizacija nakon “popravka” vozne povrsine)
 • stepenice bez rampi/“kanalica”

Nisam bas shvatio sto bi znacila oznaka na karti “javna garaza” ili “park” ili “autocesta”?

Nevezano. mozemo li nauciti nesto od zajednica koje vec dugo koriste FMS, pa da koristimo njihove kategorije kao polaziste?

1 Like

Hvala na prijedlozima kategorija problema za biciklisticku infrastrukturu!

Kada prijavljujes problem, biras kategoriju, koja izmedu ostaloga sadrzi i vrstu infrastrukture (cesta, nogostup, biciklisticka staza, javna garaza, u parku, na autocesti). To je zato jer svaku od tih kategorija popravlja drugi pod-entitet nekog grada ili opcine.

Sto se tice zajednice koja koristi FMS, onaj popis iz prvog posta je temeljen na njima. To je sve sto drugi imaju, ali treba jos naglasiti da FMS-UK daje opciju administracije prijava njihovim Councilima, pa onda u tom slucaju oni sami odreduju kategorije, pa svaki Council moze imati drugaciji popis kategorija prema klasifikaciji koja je njima bitna ili prema raznim komunalnim tvrtkama kojima prosljeduju te prijavljene probleme.

Kategorije i potkategorije u Zeleni telefon aplikaciji:

 1. Buka
 • fizičke osobe
 • pravne osobe
 1. Gradnja
 • baspravna gradnja
 • planirani zahvati u okolišu
 1. Otpad
 • divlji deponiji
 • info o mjestu prikupljanja različitih vrsta
 • olupine
 1. Promet
 2. Razno
 • ekološka poljoprivreda
 • energetika
 • GMO
 1. Rudarenje
 • kamenolom; šljunčarenje
 1. Šume
 • nelegalna sječa
 1. Tlo
 2. Vode
 • more
 • otpadne vode
 • rijeke
 • stajačice
 1. Zelenilo
 • komunalna zelenila
 • privatne površine
 1. Zračenje
 • bazne stanice
 1. Zrak
 2. Životinje
 • postupanje sa životinjama
 • zbrinjavanje lešina

Ovo je pitanje korisnika, nije pogodno za prijavu kao problema Popravi.to.

Ovo je visak, jer bi mozda vec bilo pokriveno:

 • Javna zelena površina i park

Mozda razvrstati u Kategorije (manje ih je), pa zatim u detalje Pod-kategorije.

Kategorija: Promet / ili promet i infrastruktura
Pod-kategorije: kolnik, prometni znakovi, semafori.

Kategorija: Smeće i otpad
Pod-kategorija: npr. recikliranje, odvoz otpada (iako je privatni dio, ali je javna usluga)

Ne znam sto bi ovo moglo biti, ali mi se na prvu cini da nije nesto sto opisuje javne komunalne probleme? Eventualno Energetika, ali to je vec pokriveno kroz rasvjetu / semaforizaciju / signalizaciju.

Verzija 2 popisa kategorija

Nakon javne rasprave s ključnim dionicima, u verziju 2 sam ukljucio kategorije i pod-kategorije:

Kategorija Pod-kategorija Objašnjenje Nadležnost
Infrastruktura cestovnog prometa Prometni znakovi Uspravna vertikalna signalizacija JLS
----"---- Lokalna cesta Lokalne ceste povezuju naselja i lokalitete unutar općine i integriraju cjelokupni prostor općine u mrežu cesta Republike Hrvatske. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekons­truira i održava županijska uprava za ceste, pravna osoba kojoj je osnivač županija. Upravno tijelo Grada Zagreba, na temelju odluke grad­skog poglavarstva, za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba obavlja poslove građenja i rekonstrukcije, održavanja te ostale poslove upravljanja. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. JPS - Županija, odnosno Županijska uprava za ceste (ŽUC); Grad Zagreb
----"---- Županijska cesta Županijske ceste povezuju naselja i lokalitete unutar županije i integriraju cjelokupni prostor županije u mrežu cesta Republike Hrvatske. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Županijskim cestama upravlja, gradi ih, rekons­truira i održava županijska uprava za ceste, pravna osoba kojoj je osnivač županija. Upravno tijelo Grada Zagreba, na temelju odluke grad­skog poglavarstva, za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba obavlja poslove građenja i rekonstrukcije, održavanja te ostale poslove upravljanja. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. JPS - Županija, odnosno Županijska uprava za ceste (ŽUC); Grad Zagreb
----"---- Državna cesta Mrežu državnih cesta čine ceste koje povezuju cjelokupni prostor Republike Hrvatske i integriraju ga u europsku mrežu cesta, a namijenjene su prometu na velikim daljinama. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Državnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko društvo Hrvatske ceste, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Zagrebu. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. Hrvatske ceste d.o.o.
----"---- Autocesta Autoceste su ceste koje povezuju cjelokupni prostor Republike Hrvatske i integriraju ga u europsku mrežu cesta, a namijenjene su prometu na velikim daljinama, sa dva traka na svakoj strani odvojena ogradom, te zaustavnim trakom. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Autocestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko društvo Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom od­go­vornošću, sa sjedištem u Zagrebu. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. Hrvatske autoceste d.o.o.
----"---- Semafori Svjetlosna signalizacija. Pravilnik: Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama JLS
----"---- Javno parkiralište JLS
----"---- Čišćenje kolnika Propis: Pravilnik o održavanju cesta JLS
----"---- Javna rasvjeta ceste Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Oznake ulica Propis: Zakon o naseljima (iz 1088!) / Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča, te pločica za označavanje zgrada brojevima JLS
----"---- Postaja javnog prijevoza Autobusne stanice, tramvajske stanice. Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
Pješačka staza Pješačka staza Nogostup. Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Signalizacija pješačke staze Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Javna rasvjeta nogostupa Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
Biciklistička staza Biciklistička signalizacija npr. zapustena/neispravna/neprimjerena signalizacija; prekid staze (neoznaceni prijelaz, neobnovljena signalizacija nakon “popravka” vozne povrsine) JLS
----"---- Biciklistička staza npr. ostecena vozna povrsina; zarasla staza (grmlje, granje…); grub/neprilagodjen rubnik; prepreka na stazi (stup, stanica…); stepenice bez rampi/“kanalica” JLS
----"---- Javna rasvjeta biciklističke staze npr. staza u mraku JLS
----"---- Biciklistički parking npr. ostecen/neodgovarajuci/nepostojeci (a potreban) stalak za parkiranje JLS
Voda i odvodnja / kanalizacija More TBD?
----"---- Otpadne vode / odvodnja / kanalizacija Odvodnja kisnice. Propis: Zakon o komunalnom gospodatstvu i Zakon o vodnim uslugama JLS
----"---- Rijeka TBD?
----"---- Voda stajačica TBD?
Smeće i otpad Recikliranje i otpad Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Smeće Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Divlje odlagalište otpada (deponij) Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
Građevina / komunalni objekt Javna garaža Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Javni toalet / WC Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Bespravna gradnja TBD?
----"---- Planirani zahvati u okolišu TBD?
Rudarenje Kamenolom / šljunčarenje TBD?
Šuma Nelegalna sječa Hrvatske šume d.o.o.
----"---- Šumska cesta U ostale šumske ceste pripadaju sve ceste na kojima se ne odvija javni promet vozila i pješaka, nego ih isključivo koristi privatna osoba ili određena gospodarska djelatnost u čijoj je nadležnosti i gospodarenje tim cestama: Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o šumama. Šumska prometna infrastruktura sastoji se od primarne (šumske ceste, protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste) i sekundarne (traktorski put, traktorska vlaka i žična linija) šumske prometne infrastrukture. Hrvatske šume d.o.o.
----"---- Privatna šuma TBD
----"---- Javna šuma Hrvatske šume d.o.o.
Zelena površina Javna zelena površina Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Park Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Privatne zelene površine TBD?
Onečišćenje Onečišćenje bukom Onečišćenje bukom. Definicija i info. :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD?
----"---- Onečišćenje zraka Onečišćenje zraka, koje uglavnom potječe od industrije, prometa, proizvodnje energije i poljoprivrede, šteti našem zdravlju i okolišu. Definicija i info. :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD?
----"---- Onečišćenje tla Onečišćenje tla. :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD?
Zračenje Zračenje baznih stanica Neionizirajuće zračenje ili neionizirajuća radijacija odnosi se na bilo koju vrstu elektromagnetnog zračenja koja ne posjeduje dovoljno energije po kvantu da može izazvati ionizaciju — odnosno da ukloni elektron iz atoma ili molekule. Definicija i opis TBD?
Ostalo Zbrinjavanje lešine JLS?
----"---- Nedozvoljeno oglašavanje JLS
----"---- Javna plaža Propis: Komplicirano JLS
----"---- Ostale javne površine Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Napušteno vozilo Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Grafiti Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
1 Like

Vidim da sam kategoriju “Biciklisticka staza” mogao bolje nazvati “Biciklisticka infrastruktura” - mislite li da bi korisnici znali kada trebaju odabrati kategoriju “Biciklisticka infrastruktura”?

Mozda nam Sindikat biciklista (@tom i Vlejd) mogu pomoci i komentirati dijelove oko kategorija za bike probleme.

Razumijem sto te kopka: “staza” nije tocno jer parkiranje nema veze sa stazama, a “infra” je apstraktno. Mislim da bi dobar radni naziv mogao biti “biciklisticke staze i stalci”.

Dodatno, stvara mi bitnu nelagodu rampe/kanalice na stepenicama stavljati pod “bic. staze”: na taj nacin se implicira da je to normalno/pozeljno, a zapravo ne zelimo niti jednu tocku na kojoj moramo stati s voznjom i gurati. Ja bih to stavio pod neku podkategoriju “ostalo” u kojoj ce se mozda pojaviti jos neka suvisla stavka.

1 Like

Veznao uz rampe na stepenicama (a i npr. grub/neprilagodjen rubnik; prepreka na stazi (stup, stanica…)) da stavimo u pod-kategoriju “Prekid biciklističke staze” jer realno, prema opisu, ako moras silaziti s bicikla da predjes rubnjake, stepenice ili da zaobidjes stanicu - sve to je prekid putovanja / staze. Javi sto mislis @tom .

Ha, svakako tu ima prostora za razna razumna tumacenja. Po meni postoji prakticna razlika: “stup na stazi” prakticno znaci da biciklisti nastavljaju voznju oko stupa po povrsini koja nije namijenjena voznji (i izlazu se pravnom riziku, voznja se usporava i komplicira), “gruba povrsina” ili lose spusteni rubnjak znace “usporavanje i/ili neugodno prikljucenje s/na stazu”, ali iako su oboje ozbiljni problemi, ni jedno ni drugo ne trazi bezuvjetni silazak s bicikla, sto kanalice traze. Rampe bi mogle biti vozne, a ne za guranje, ali u praksi je nagib stepenista prevelik za voznju pa je gradnja rampe zahtjevniji zahvat. Formalno, naravno, stup na stazi znaci da moras prekinuti voznju, ali mi se cini vaznije krenuti od prakticnog pa onda na formalno.

Slažem se s predloženim vezano za pseće sadržaje:
kanta - puna i treba je isprazniti - nadležna je gradska čistoća
kanta - potrgana je - treba je zamijeniti - nadležna je gradska čistoća
pseći parkovi - potrgana oprema - treba je popraviti ili zamijeniti - nisam siguran tko je nadležan
pseći parkovi - potrgana ograda - treba je popraviti ili zamijeniti- nisam siguran tko je nadležan
pseći parkovi - pun park smeća - treba pokupiti smeće - nadležna je gradska čistoća

1 Like

Verzija 3 popisa kategorija i pod-kategorija

Nova verzija kreirana je nakon javne rasprave s ključnim dionicima na Open Data Day 2021:

Kategorija (9) Pod-kategorija (51) Objašnjenje Nadležnost
Infrastruktura cestovnog prometa Prometni znakovi Uspravna vertikalna signalizacija JLS (jedinica lokalne samouprave)
Infrastruktura cestovnog prometa Lokalna cesta Lokalne ceste povezuju naselja i lokalitete unutar općine i integriraju cjelokupni prostor općine u mrežu cesta Republike Hrvatske. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekons­truira i održava županijska uprava za ceste, pravna osoba kojoj je osnivač županija. Upravno tijelo Grada Zagreba, na temelju odluke grad­skog poglavarstva, za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba obavlja poslove građenja i rekonstrukcije, održavanja te ostale poslove upravljanja. Nadležnost: Županijska uprava za ceste (ŽUC); Grad Zagreb. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. JPS (jedinica područne samouprave)
Infrastruktura cestovnog prometa Županijska cesta Županijske ceste povezuju naselja i lokalitete unutar županije i integriraju cjelokupni prostor županije u mrežu cesta Republike Hrvatske. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Županijskim cestama upravlja, gradi ih, rekons­truira i održava županijska uprava za ceste, pravna osoba kojoj je osnivač županija. Upravno tijelo Grada Zagreba, na temelju odluke grad­skog poglavarstva, za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba obavlja poslove građenja i rekonstrukcije, održavanja te ostale poslove upravljanja. Nadležnost: Županijska uprava za ceste (ŽUC); Grad Zagreb. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. JPS (jedinica područne samouprave)
Infrastruktura cestovnog prometa Državna cesta Mrežu državnih cesta čine ceste koje povezuju cjelokupni prostor Republike Hrvatske i integriraju ga u europsku mrežu cesta, a namijenjene su prometu na velikim daljinama. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Državnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko društvo Hrvatske ceste, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Zagrebu. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. Hrvatske ceste d.o.o.
Infrastruktura cestovnog prometa Autocesta Autoceste su ceste koje povezuju cjelokupni prostor Republike Hrvatske i integriraju ga u europsku mrežu cesta, a namijenjene su prometu na velikim daljinama, sa dva traka na svakoj strani odvojena ogradom, te zaustavnim trakom. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Autocestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko društvo Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom od­go­vornošću, sa sjedištem u Zagrebu. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. Hrvatske autoceste d.o.o.
Infrastruktura cestovnog prometa Semafori Svjetlosna signalizacija. Pravilnik: Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Npr. iz Vodica-za-prituzbe-gradana: Naišli ste na loše koordiniran semafor(zeleno prekratko traje, neispravna tipkala, neispravne lanterne itd.): ODSJEK ZA SVJETLOSNU PROMETNU REGULACIJU (Voditelj odsjeka za svjetlosnu prometnu regulaciju: Mladen Kočiš). JLS (jedinica lokalne samouprave)
Infrastruktura cestovnog prometa Javno parkiralište Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Infrastruktura cestovnog prometa Čišćenje kolnika Propis: Pravilnik o održavanju cesta JLS (jedinica lokalne samouprave)
Infrastruktura cestovnog prometa Javna rasvjeta ceste Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Infrastruktura cestovnog prometa Oznake ulica Propis: Zakon o naseljima (iz 1088!) / Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča, te pločica za označavanje zgrada brojevima JLS (jedinica lokalne samouprave)
Infrastruktura cestovnog prometa Postaja javnog prijevoza Autobusne stanice, tramvajske stanice. Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Pješačka staza Pješačka staza Nogostup. Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Pješačka staza Signalizacija pješačke staze Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Pješačka staza Javna rasvjeta pješačke staze Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Biciklistička infrastruktura Biciklistička signalizacija npr. zapustena/neispravna/neprimjerena signalizacija; prekid staze (neoznaceni prijelaz, neobnovljena signalizacija nakon “popravka” vozne povrsine). Propis: opći propis koji uređuje biciklističke staze je Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi. Vertikalna i horizontalna signalizacija. Vodic-za-prituzbe-gradana opisuje da treba takve prituzbe slati na ODSJEK ZA SIGURNOST I TEHNIČKU REGULACIJU PROMETA (Voditelj odsjeka za sigurnost i tehničku regulaciju prometa: Mate Merčep). JLS (jedinica lokalne samouprave)
Biciklistička infrastruktura Biciklistička staza npr. ostecena vozna povrsina; zarasla staza (grmlje, granje…). Propis: opći propis koji uređuje biciklističke staze je Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi. JLS (jedinica lokalne samouprave)
Biciklistička infrastruktura Javna rasvjeta biciklističke staze npr. staza u mraku. Propis: opći propis koji uređuje biciklističke staze je Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi. Iz Vodica-za-prituzbe-gradana: Naišli ste na lošu i neispravnu rasvjetu: ODSJEK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (Voditelj odsjeka za održavanje javne rasvjete - Ivan Babić). JLS (jedinica lokalne samouprave)
Biciklistička infrastruktura Biciklistički parking npr. ostecen/neodgovarajuci/nepostojeci (a potreban) stalak za parkiranje. Propis: opći propis koji uređuje biciklističke staze je Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi. JLS (jedinica lokalne samouprave)
Biciklistička infrastruktura Prepreke na biciklističkoj stazi npr. grub/neprilagodjen rubnik; prepreka na stazi (stup, stanica…). Propis: opći propis koji uređuje biciklističke staze je Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi. Vodic-za-prituzbe-gradana daje uputu da se za prepreke na stazi salju na ODSJEK ZA UREĐENJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA u Gradu Zagrebu (Voditeljica odsjeka za uređenje javnih gradskih prostora: Gordana Žarak). JLS (jedinica lokalne samouprave)
Biciklistička infrastruktura Prekid biciklističke staze npr. stepenice bez rampi/“kanalica”. Propis: opći propis koji uređuje biciklističke staze je Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi. JLS (jedinica lokalne samouprave)
Biciklistička infrastruktura Ostalo / biciklistička infrastruktura Iz Vodica-za-prituzbe-gradana: GUPUIGGKPP za ostale stvari nevezane za promet: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet JLS (jedinica lokalne samouprave)
Voda i odvodnja / kanalizacija More TBD
Voda i odvodnja / kanalizacija Otpadne vode / odvodnja kišnice / kanalizacija Odvodnja kisnice. Propis: Zakon o komunalnom gospodatstvu i Zakon o vodnim uslugama JLS (jedinica lokalne samouprave)
Voda i odvodnja / kanalizacija Rijeka Jesu li nadlezne Hrvatske vode? TBD
Voda i odvodnja / kanalizacija Voda stajačica Bare i jezera TBD
Smeće i otpad Recikliranje i otpad Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu. Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: komunalni redar (izdaje nalog za uklanjanje otpada s javnih površina); Inspekcija zaštite okoliša (izdaje nalog odnosno rješenje za uklanjanje otpada s privatnih površina te opasnog otpada); U oba slučaja otpad uklanja komunalno poduzeće za odvožnju otpada; Reciklažna dvorišta i poduzeća ovlaštena za otkup i skladištenje pojedinih vrsta sekundarnih sirovina (sve što se može reciklirati). JLS (jedinica lokalne samouprave)
Smeće i otpad Smeće Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Smeće i otpad Divlje odlagalište otpada (deponij) Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Građevina / komunalni objekt Javna garaža Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Građevina / komunalni objekt Javni toalet / WC Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Građevina / komunalni objekt Bespravna gradnja Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: građevinska inspekcija (u svim slučajevima bespravne gradnje ); komunalni redar (samo ako je riječ o javnim površinama jer komunalni redari nemaju ovlasti postupanja na privatnim parcelama); urbanistička inspekcija (ukoliko je riječ o povredi urbanističkih ili prostornih planova); zavod za zaštitu spomenika kulture (ukoliko se radi o bespravnoj gradnji ili uklanjanju objekata u zoni kulturne zaštite ili pojedinačnih kulturnih spomenika); Ministarstvo kulture uprava za zaštitu prirode (ukoliko je riječ o gradnji u područjima posebne; zaštite i posebne prirodne vrijednosti ili neposredno uz područja); policija (ukoliko gradilište ometa sigurno prometovanje svih sudionika u prometu). TBD
Građevina / komunalni objekt Planirani zahvati u okolišu TBD
Zelena površina i šuma Nelegalna sječa šume Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: šumarska inspekcija, Hrvatske šume, komunalni redar, urbanistička inspekcija (u slučajevima čiste sječe i priprema za gradnju); policija (ako se sumnja na nezakonitu sječu stabala u šumi jer prvi stižu na teren i imaju ovlasti tražiti dozvole za čistu sječu). :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Je li privatna ili javna šuma”. Hrvatske šume d.o.o.
Zelena površina i šuma Šumska cesta U ostale šumske ceste pripadaju sve ceste na kojima se ne odvija javni promet vozila i pješaka, nego ih isključivo koristi privatna osoba ili određena gospodarska djelatnost u čijoj je nadležnosti i gospodarenje tim cestama: Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o šumama. Šumska prometna infrastruktura sastoji se od primarne (šumske ceste, protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste) i sekundarne (traktorski put, traktorska vlaka i žična linija) šumske prometne infrastrukture. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Je li privatna ili javna šuma”. Hrvatske šume d.o.o.
Zelena površina i šuma Šuma ----"---- Hrvatske šume d.o.o.
Zelena površina i šuma Zelena površina Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Je li privatna ili javna površina”. JLS (jedinica lokalne samouprave)
Zelena površina i šuma Park Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Zelena površina i šuma Pseći park npr. potrgana oprema - treba je popraviti ili zamijeniti; potrgana ograda - treba je popraviti ili zamijeniti; pun park smeća - treba pokupiti smeće - nadležna je gradska čistoća JLS (jedinica lokalne samouprave)
Zelena površina i šuma Kanta za pseći izmet npr. kanta - puna i treba je isprazniti; kanta - potrgana je - treba je zamijeniti; nadležna je gradska čistoća JLS (jedinica lokalne samouprave)
Onečišćenje Onečišćenje bukom Onečišćenje bukom. Definicija i info. Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: sanitarna inspekcija (nadležna za mjerenje buke i ovlaštena za poduzimanje mjera da se buka smanji); komunalni redar (za uklanjanje pojedinih uređaja koji stvaraju buku a nepropisno su postavljeni na pročelja zgrade ili na javne površine). :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD
Onečišćenje Onečišćenje zraka Onečišćenje zraka, koje uglavnom potječe od industrije, prometa, proizvodnje energije i poljoprivrede, šteti našem zdravlju i okolišu. Definicija i info. Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: zdravstvena inspekcija (za zagađenje zraka); inspektor zaštite okoliša, HTZ, HZJZ, policija (ukoliko se radi o spaljivanju otpada na otvorenom); komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove (za nepropisno izgrađene ili neispravne dimnjake te za priključivanje pojedinih izvora emisije štetnih plinova na nepropisan način, npr. kemijska čistionica koja je svoju ventilaciju sa štetnim emisijama pojedinih kemikalija prikopčala na ventilacijski sustav stambene zgrade):arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD
Onečišćenje Onečišćenje tla Onečišćenje tla. Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: poljoprivredna inspekcija, HTZ, HZJZ, inspekcija zaštite okoliša, gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, zdravstvena inspekcija, (uglavnom vezano za GMO proizvode bilo da se radi o uzgoju ili plasiranju na tržište ili prskanju poljoprivrednih površina nedozvoljenim sredstvima) :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD
Onečišćenje Onečišćenje vode Onečišćenje vode. Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: vodopravna inspekcija, Hrvatske vode, HZJZ, sanitarna inspekcija (za biološke analize voda ukoliko se radi o ispuštanju kanalizacija ili pražnjenju septičkih jama u potoke, rijeke i jezera)č vodočuvari (pri Hrvatskim vodama zaduženi za izdavanje naloga za uklanjanje otpada iz rijeka, potoka i jezera). :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD
Ostalo Zračenje baznih stanica Neionizirajuće zračenje ili neionizirajuća radijacija odnosi se na bilo koju vrstu elektromagnetnog zračenja koja ne posjeduje dovoljno energije po kvantu da može izazvati ionizaciju — odnosno da ukloni elektron iz atoma ili molekule. Definicija i opis. Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: zdravstvena inspekcija ( ukoliko se repetitori za mobilnu telefoniju postavljaju bez uporabne dozvole Ministarstva zdravstva ili u blizini objekata gdje izričito stoji da se ne smiju postavljati kao što su škole, bolnice i dr.); građevinska inspekcija (ako se repetitor gradi kao poseban objekt bez potrebnih dozvola za gradnju); Agencija za zaštitu od zračenja i HZJZ (za radioaktivna zračenja); Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (ukoliko mobilni operateri nemaju uporabnu dozvolu od tog ministarstva); Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu prirode (ukoliko je riječ o postavljanju repetitora na posebno zaštićenim područjima); Zavod za zaštitu spomenika kulture (ukoliko se repetitor postavlja na zgradi koja je registrirana kao spomenik kulture). TBD
Ostalo Kamenolom / šljunčarenje Rudarenje / Eksploatacija mineralnih sirovina. Nadlezno tijelo: Ured državne uprave u županiji. Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: rudarska inspekcija, građevinska inspekcija. JPS (jedinica područne samouprave)
Ostalo Zbrinjavanje lešine Zeleni_adresar_Mreže_Zelenih_telefona_Hrvatske naputak: veterinarsko higijenski servis (za uginule životinje koje treba ukloniti). JLS (jedinica lokalne samouprave)
Ostalo Nedozvoljeno oglašavanje Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu. JLS (jedinica lokalne samouprave)
Ostalo Javna plaža / javni bazen Propis: Komplicirano JLS (jedinica lokalne samouprave)
Ostalo Ostale javne površine Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Ostalo Napušteno vozilo / olupina Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)
Ostalo Grafiti Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS (jedinica lokalne samouprave)

Statistika

Broj pod-kategorija po kategorijama:
Biciklistička infrastruktura 7
Građevina / komunalni objekt 4
Infrastruktura cestovnog prometa 11
Onečišćenje 4
Ostalo 8
Pješačka staza 3
Smeće i otpad 3
Voda i odvodnja / kanalizacija 4
Zelena površina i šuma 7
Broj kategorija po nadležnosti:
Hrvatske autoceste d.o.o. 1
Hrvatske ceste d.o.o. 1
Hrvatske šume d.o.o. 3
JLS (jedinica lokalne samouprave) 33
JPS (jedinica područne samouprave) 3
TBD 10

Ukoliko imate pitanja ili dodatnih informacija na posljednji popis kategorija, možete u bilo kojem trenutku ovdje dodati vaš komentar.

Mislim da bi trebalo samo izmijeniti dio o popravku opreme u psećim parkovima. Ako se ne varam nadležna nije Gradska čistoća već Zrinjevac. U raspravi sam dao pogrešnu informaciju. Isprike :slight_smile:

2 Likes

Pseći parkovi, koliko sam upoznat, trebali bi biti u nadležnosti ZG Holding - podružnica Zrinjevac, kao i generalno sitni otpad na zelenim površinama…

Za pražnjenje košarica za pseći otpad trebalo bi konzultirati vlasnike ljubimaca tko je taj tko obilazi lokacije i prazni ih… čini mi se isto Zrinjevac, ali nemojte me držati za riječ

A post was split to a new topic: Mogu li prijaviti napade vrana na ljude na PopraviTo?

Koliko je uočeno, pražnjenje košarica obavlja Čistoća. One se navode na njihovim stranicama pod čišćenjem javnih površina.

1 Like