Uloge u Code for Croatia organizacijskoj ekipi

Code for Croatia vodeće uloge nastale su u sklopu javnog savjetovanja sa zajednicom eSavjetovanje: Code for Croatia vodeće uloge.

Code for Croatia vodeće uloge

Voditelj_ica, Zamjenik_ca voditelja

Vodstvo zajednice čine voditelj_ica i zamjenik_ca voditelja koji dijele ulogu i odgovornosti.

Voditelj je civilni haktivist koji upravlja radom Code for Croatia na operativnoj razini i donosi odluke u svrhu razvoja i dorobiti zajednice. Voditelj se obavezuje razvoju održive civilne tehnološke zajednice u suradnji s lokalnim vlastima i partnerima iz zajednice koji podržavaju Code for Croatia viziju, aktivnosti i vrijednosti.

Voditelj ima važnu ulogu izvršavanja poslova upravljanja, što uključuje i:

 • Razvijanje strategije kako bi zajednica mogla postići svoje ciljeve
 • On-boardanje članova organizacijskog tima zajednice
 • Mentoriranje članova organizacijskog tima
 • Komuniciranje jasnih zadataka članovima organizacijskog tima
 • Slušanje potreba zajednice
 • Praćenje sudjelovanja civilnih hakera u zajednici i osiguravanje pomoći kada je potrebna

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje imaju iskustva u upravljanju organizacijama ili zajednicama, strateškom planiranju i dobri su govornici. Oni se iskazuju u brzom donošenju jasnih i relevantnih odluka i odlično se snalaze u okruženju ljudi. Iskustvo u fundraisingu i fleksibilnost u dostupnosti su poželjni za ovu poziciju.

Obaveze

 • Upravljanje zajednicom u skladu s vizijom, aktivnostima i vrijednostima
 • Briga o imovini zajednice, prikupljanju novčanih sredstava te upravljanju proračunom
 • Imenovanje i mentoriranje članova organizacijskog tima
 • Koordiniranje izradu strateških planova te financijskih planova
 • Briga o administrativnim poslovima zajednice odnosno imenovanje osobe za administrativne poslove
 • Podnošenje izvješća o radu te izvještavanje zajednicu o istome
 • Komuniciranje zadataka organizacijskom timu
 • Suradnja s partnerima i sponzorima

Obično je potrebno uložiti 16-32 sata volontiranja mjesečno.

Organizacijski tim

Organizacijsku ekipu čine:

 • Koordinator_ica zajednice
 • Koordinator_ica projekata
 • Voditelj_ica komunikacija
 • Specijalist_ica za podatke
 • Organizator_ica događanja

Koordinator_ica zajednice

Koordinator_ica zajednice je osoba odgovorna za selekcijski proces, organizaciju i orijentaciju članova zajednice. Koordinatori su kontakt osobe za sva pitanja i informacije o radu Code for Croatia, nadolazećim aktivnostima, zadacima, obvezama i pravima novih civilnih haktivista.

Koordinator zajednice orijentiran je na građenje i održavanje zajednice što uključuje:

 • Upoznavanje novih haktivista s civilnim programiranjem i procesom rada Code for Croatia zajednice
 • Promicanje vrijednosti Code for Croatia zajednice
 • Potporu u rastu i razvoju zajednice
 • Evaluaciju angažmana civilnih haktivsta
 • Koordinaciju članova putem komunikacijskih kanala
 • Stvaranje ugodne atmosfere

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje su otvorene, prilagodljive i imaju izražene komunikacijske vještine. Tehničko znanje nije preduvjet, ali je važno da osoba ima interes za IT područje, da želi učiti i da ima osnovne vještine korištenja računala kao i razumijevanje osnovnih tehnoloških pojmova.

Obaveze

 • Selekcijski proces novih civilnih haktivista
 • Upoznavanje novih haktivista s civilnim programiranjem i procesom rada Code for Croatia zajednice
 • Priprema civilnih haktivista za rad
 • Poticanje novih civilnih haktivista u razvijajnju vještina i sticanju novih znanja
 • Pružanje podrške civilnim haktivistima i usmjeravanje unutar strukture Code for Croatia zajednice i praćenje njihovog razvoja
 • Motiviranje civilnih haktivista
 • Rješavanje konflikata
 • Vođenje evidencije civilnih haktivista
 • Koordinacija putem komunikacijskih kanala
 • Koordinacija događanja
 • Organizacija edukacije i mentorstva
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice
 • Informiranje zajednice o radu i postignućima
 • Komunikacija s vodstvom i civilnim haktivistima

Obično je potrebno uložiti 5-10 sati volontiranja mjesečno.

Koordinator_ica projekata

Koordinator_ica projekata je glavni kontakt za društveno korisne projekte. Koordinator projekata treba imati osnovno znanje o projektima zajednice u svakom trenutku, razumjeti potrebe projekata, pomoći pokrenuti nove projekte i efikasno održavati postojeće projekte.

Područja fokusa koordinatora projekta uključuju:

 • Aktivno znanje svih projekata Code for Croatia zajednice
 • Razumijevanje procesa upravljanja projektima i potreba civilnih projekata
 • Povezivanje novih civilnih haktivista s postojećim projektima
 • Potporu timovima prilikom pokretanja novih projekata
 • Suradnju s projektnim timovima u planiranju i pristupanju resursima
 • Razumijevanje prioriteta i potreba JLP/R/S (jedinica područne (regionalne) samouprave)
 • Usmjeravanje relevantne postojeće aplikacije tamo gdje postoji mogućnost re-deploymenta

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje imaju iskustva u projektnom menadžmentu. Iskustvo u vođenju IT projekata je preduvjet. Prilagodljivost i dobre komunikacijske vještine su također važne za ovu ulogu.

Obaveze

 • Praćenje razvoja i održavanja front-enda i back-enda
 • Prisustvovanje na sastancima voditelja projekta
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice
 • Dijeljenje informacija o rezultatima zajednice
 • Komunikacija s vodstvom i članovima
 • Sudjelovanje u organizaciji hackatona i sličnih događanja
 • Raspoloživost za komunikaciju na projektima nekoliko sati mjesečno
 • Evaluacija završenih projekata

Obično je potrebno uložiti 8-16 sati volontiranja mjesečno.

Voditelj_ica komunikacija

Voditelj_ica komunikacija stvara nove komunikacijske kanale Code for Croatia zajednice i održava postojeće. Fokusiraju se na prenošenje informacija o rezultatima rada zajednice i njezinom utjecaju na lokalnu zajednicu što uključuje stvaranje novog sadržaja, dijeljenje postojećeg, koordinaciju s medijima i osiguravanje medijske pokrivenosti. Također radi na poticanju komunikacije o civilnom haktivizmu, promiče tu inicijativu i nalazi srodne aktivnosti i prilike za širenje zajednice.

Područja fokusa voditelja komunikacija uključuju:

 • Poznavanje Code for Croatia zajednice i interesnih područja djelovanja
 • Kreiranje novih sadržaja i održavanje postojećih sadržaja
 • Održavanje društvenih mreža
 • Marketing
 • Osiguravanje medijske prisutnosti

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje su otvorene, prilagodljive i imaju izražene komunikacijske vještine s fokusom na pisanu komunikaciju. Poznavanje društvenih mreža i medijske pismenosti je preduvjet. Osoba bi trebala predstavljati Code for Croatia zajednicu u medijima i povremeno davati izjave pred kamerama.

Obaveze

 • Kreiranje sadržaja odnosno imenovanje izvršitelja (članci na blogu, grafike, slike, video…)
 • Povezivanje s nacionalnim i lokalnim medijima
 • Osiguravanje prisustva u medijima
 • Promocija događanja Code for Croatia zajednice
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice te drugim lokalnim i međunarodnim događanjima relevantnima zajednici
 • Dijeljenje informacija o radu i postignućima zajednice
 • Predstavljanje Code for Croatia zajednice u medijima
 • Komunikacija s vodstvom i članovima

Obično je potrebno uložiti 8-16 sati volontiranja mjesečno.

Specijalist_ica za podatke

Specijalist_ica za podatke surađuje s tijelima javne vlasti u osiguravanju dostupnosti podataka, ova uloga zahtjeva dublje poznavanje tehnologije i razumijevanje skupova podataka te njihove obrade. Ova osoba je zadužena za pružanje informacija oko skladištenju podataka, strukturiranju i čišćenju podataka te kreiranje novih projekata i potporu postojećim. Također pomaže u edukacijama javnosti i službenika za informiranje o otvorenoj vlasti, otvorenim podacima i civilnom haktivizmu.

Područja fokusa specijalista za otvorene podatke uključuju:

 • Rad na postavljanju novih projekata i podršku postojećima
 • Educiranje javnosti o važnosti i načinima obrade podataka
 • Surađivanje s tijelima javne vlasti
 • Pružanje tehničkih informacija unutar Code for Croatia zajednice i izvan
 • Poznavanje baza podataka i ljubav prema big data
 • Poznavanje Code for Croatia zajednice i interesnih područja djelovanja

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje imaju iskustva u analizi, obradi i vizualizaciji podataka. Usmjerena je na praktičan rad i mentorstvo, praktično znanje u ETL (extract, transform load) procesima je preduvjet.

Obaveze

 • Pokretanje novih projekata i pronalaženje relevantnih prilika za razvoj Code for Croatia zajednice
 • Potpora projektnim timovima
 • Informiranje članova o novosti u području otvorenih podataka te big data
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice te drugim lokalnim i međunarodnim događanjima relevantnima zajednici.
 • Dijeljenje informacija o postignućima zajednice
 • Komunikacija s vodstvom i članovima

Obično je potrebno uložiti 8-16 sati volontiranja mjesečno.

Organizator_ica događanja

Jedna od najvažnijih uloga je organizator_ica događanja jer upravo ona omogućuju zajednici da postoji. Ova osoba je zadužena za organizaciju internih i eksternih događanja za članove zajednice i za javnost.

Područja fokusa organizatora događanja uključuju:

 • Poznavanje Code for Croatia zajednice i interesnih područja djelovanja
 • Vođenje i nadzor organizacije događanja Code for Croatia
 • Praćenje ostalih relevantnih događanja (lokalnih i međunarodnih)

Relevantne vještine

Ova uloga je odlična za osobe koje su otvorene, prilagodljive i imaju izražene organizacijske i komunikacijske vještine.

Obaveze

 • Organizacija meetupa zajednice (prostor, oprema i sl.)
 • Upravljanje organizacijom većih događaja zajednice
 • Pribavljanje sponzora i partnera za događanja
 • Prisustvovanje na događanjima Code for Croatia zajednice te drugim lokalnim i međunarodnim događanjima relevantnima zajednici
 • Dijeljenje informacija o ishodima zajednice
 • Komunikacija s vodstvom i članovima

Obično je potrebno uložiti 8-16 sati volontiranja mjesečno.

1 Like